logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 06.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: MAGDALENA


Kiedy MAGDALENA obchodzi imieniny?
05.25, 05.27, 05.29,


Osobowo??: Ta, co mierzy, co wa?y
Charakter: 96 %
Promieniowanie: 99 %
Rezonans: 93000 drga?/sek..
Kolor: Fioletowy
G?wne cechy: Uczuciowo?? - Towarzysko?? - Dynamizm - Zmys?owo??
Totem ro?linny: Jemio?a
Totem zwierz?cy: Kogut
Znak: Waga
TYP: Trudno si? do nich zbli?y?, jak do wojowniczego koguta! S? choleryczkami, nie liczcymi si? ze s?owami, ale o wielkim sercu.
PSYCHIKA: Cechuje je wielka mi?o?? bli?niego, ktra nieraz przybiera przesadn form?, ale nadaje im prawdziwe bogactwo psychiczne.
WOLA: Nie jest tak silna, jak mog?aby si? wydawa?. Gdy minie zaskoczenie ich agresywno?ci, okazuje si?, ?e mo?na je sk?oni? do wielu rzeczy.
POBUDLIWO??: Dos?ownie zag?usza pozosta?e cechy charakteru. Sprawiaj wra?enie k??bka nerww o mniej czy bardziej kontrolowanych reakcjach.
ZDOLNO?? REAKCJI: Czy mo?na mwi? o charakterze bomby atomowej? Albo zd?y si? uciec, albo wyleci w powietrze.
AKTYWNO??: ?ycie zawodowe jest dla nich polem walki, gdzie wszystkie chwyty s? dozwolone! Uwielbiaj wszystko, co pi?kne i bogate. Nie znosz regularnej pracy w okre?lonych godzinach. Mog by? lekarkami, piel?gniarkami, malarkami, rze?biarkami. Koniecznie chc osign? sukces, i to szybko!
INTUICJA: Niezwykle silna. Zadziwiajca, gdy chodzi o psychologiczn ocen? czy postawienie diagnozy lekarskiej.
INTELIGENCJA: Nadmierna pobudliwo?? nieraz pozbawia je zdrowego rozs?dku, ktry pozwoli?by unikn? wielu tragedii. Posiadaj inteligencj? analityczn, gubi si? w szczeg?ach i staj si? niesprawiedliwe. Maj bardzo rozwini?t pami?? s?uchow i zawsze rozbudzon ciekawo??.
UCZUCIOWO??: S? spragnione mi?o?ci w ka?dej postaci. S? zaborcze, pragn we wszystkim by? pierwsze. Chc posi?? wasze cia?o i dusz?, nieraz tak?e wasz maj?tek.
MORALNO??: Ta nieco chwiejna moralno?? stanowi o ich uroku! Chcia?oby si? je zgani?, a w ko?cu wybucha si? ?miechem!
ZDROWIE: Na szcz??cie z ?elaza, gdy? nie maj? ?adnego wyczucia godzin snu: bardzo odporne na zm?czenie, ?pi wtedy, gdy mog. Na d?u?sz met? grozi to k?opotami z kr?eniem, zw?aszcza w nogach.
ZMYS?OWO??: C? powiedzie? o tych nami?tnych kobietach, ktre pragn kocha? i by? kochane, bra? i odrzuca?, posiada? i oddawa? si? w posiadanie - nawet szatanowi?
DYNAMIZM: To prawdziwe pokerzystki, zdolne do najwi?kszego blefu
TOWARZYSKO??: Bardzo, nawet nadmiernie towarzyskie, prowadz cz?sto nieuporzdkowane ?ycie, ale kieruj si? wol spe?nienia swych zachcianek.
PODSUMOWANIE: Je?li koniecznie chcecie prowadzi? zwariowane, ale pasjonujce ?ycie, po?lubcie kobiet? o tym imieniu, a b?dziecie mieli, czego sami chcieli?cie!


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl