logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 06.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: LUDWIK


Kiedy LUDWIK obchodzi imieniny?
01.31, 03.15, 04.28, 04.30, 08.19, 11.09,


Osobowo??: Ten, co opiewa ?ycie
Charakter: 88 %
Promieniowanie: 85 %
Rezonans: 97 000 drga?/sek.
Kolor: Czerwony
G?wne cechy: Pobudliwo?? - Intuicja - Intelekt - Zmys?owo??
Totem ro?linny: Pszenica
Totem zwierz?cy: S?owik
Znak: Rak
TYP: Posiadaj dwoist osobowo??: z jednej strony zdoln do ciekawych pomys?w, z drugiej do ich realizacji, co jest rzadkie. Je?li nawet potrzebuj do tego pomocy, to doskonale potrafi dobiera? pomocnikw.
PSYCHIKA: Czasem trudno z nimi wsp??y?, gdy? nigdy nie wiadomo, z ktr stron osobowo?ci ma si? do czynienia.
WOLA: Nie zawsze wystarcza jej a? do ko?ca. Doskonale potrafi "rozkr?ca?" dzia?alno??, ale ch?tnie z?o?yliby na cudze barki jej doko?czenie.
POBUDLIWO??: Silna, ale nie pozwalaj unosi? si? emocjom..
ZDOLNO?? REAKCJI: S? bardzo dra?liwi, gdy krytykuje si? ich pomys?y, a znacznie mniej wra?liwi na krytyk? ich dzia?alno?ci.
AKTYWNO??: S? badaczami, naukowcami, lud?mi interesu, aktorami, pisarzami, pracownikami reklamy, a zw?aszcza kierownikami, zdolnymi obj? szerokim i szybkim spojrzeniem wszystkie problemy. Pociga ich wszystko, co wymaga wysi?ku twrczego i realizatorskiego, s? wi?c dobrymi re?yserami w teatrze i w filmie.
INTUICJA: Posiadaj prawdziwe "czu?ki", ktre pozwalaj im przeczuwa? wydarzenia i jednym spojrzeniem ocenia? ludzi. Maj wyobra?ni? wielkich poetw czy wynalazcw.
INTELIGENCJA: Syntetyczna i analityczna zarazem, daje im wielk gi?tko?? umys?u, zw?aszcza w dziedzinie z?o?onych problemw.
UCZUCIOWO??: Z jednej strony s? bardzo uczuciowi i wra?liwi, z drugiej - nie chc pozwoli?, aby uczucia wp?ywa?y na przebieg ich pracy.
MORALNO??: Nie trzeba mie? im za z?e, ?e zasady moralne wydaj im si? zbyt surowe, a wi?c kr?pujce. Poeci i wynalazcy ?yj w innym wymiarze i nie przejmuj si? nadmiernie zakazami moralnymi.
ZDROWIE: Dobre, ale dla zachowania rwnowagi wymaga spokojnej egzystencji. S? wra?liwi na zm?czenie i przeci?enie umys?owe, potrzebuj du?o snu. S?abe punkty: system nerwowy i drogi moczowe.
ZMYS?OWO??: Ci m??czy?ni bardziej s?uchaj swej wyobra?ni, ni? po?dania. Ich seksualizm jest raczej psychiczny, to znaczy ?ci?le zale?ny od uczu?. Zaskakuj partnerki pewn niesta?o?ci, niezdolno?ci do pe?nej mi?o?ci.
DYNAMIZM: Nieco przewy?sza poziom aktywno?ci. Ten typ charakteru ma tyle pomys?w, ?e lekki nadmiar dynamizmu jest dla? konieczny.
TOWARZYSKO??: Wielkiej klasy, przypomina nieco towarzysko?? Krla-S?o?ce. Lubi przyj?cia z pomp. Ubieraj si? w wyszukany sposb.
PODSUMOWANIE: Ich sukcesy zale? naturalnie od nak?adu pracy, ale nie nale?y zapomina? o intuicji, tym szstym zmy?le, ktry nadaje im nadzwyczajny wymiar i pozwala na niecodzienne osigni?cia.


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl