Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 23.07.2024  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chiński kalendarz 
::związki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przysłowia chińskie 
::aforyzmy starożytne 
::aforyzmy współczesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zioła 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHIŃSKI KALENDARZ

rok 2024 jest rokiem:
rok 2024 jest rokiem smoka
smoka


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU()
. - .
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: LESZEK


Kiedy LESZEK obchodzi imieniny?
06.03,


Osobowość: Człowiek ognia.
Charakter: 93 %
Promieniowanie: 87 %
Rezonans: 80000 drgań/sek.
Kolor: Niebieski
Główne cechy: Towarzysko?ć - Dynamizm - Zmysło­wo?ć
Totem roślinny: Topola
Totem zwierzęcy: Łoso?
Znak: Lew
TYP: Typ ludzi, którzy pod pršd i wiatr dopłynš do ?ródła, jak łoso?, ich totem. Gdy czego? pragnš, uzyskujš to, nieraz siłš. To nerwowi cholerycy, od dzieciństwa sprawiajšcy trudno?ci wychowawcze.
PSYCHIKA: To ekstrawertycy, potrzebujšcy słucha­czy. Majš skłonno?ć do mówienia "nie" i nie jest łatwo nakłonić ich do zmiany zdania. Subiektywni i zabor­czy, sprowadzajš wszystko do własnej osoby. Lubiš dramatyzować. Przypominajš dumnš topolę rzucajš­cš wyzwanie burzy, ale uginajšcš się w oczekiwaniu lepszych dni, gdy grozi jej złamanie.
WOLA: Jest zarazem motorem i hamulcem: motorem, gdy popycha ich do czynu, a hamulcem, ?o powoduje pychę i kompleks wyższo?ci, przeszkadzajšce w działa­niu.
POBUDLIWO?Ć: Zależna od okoliczno?ci. Raczej narzędzie, pewnej gwałtowno?ci wewnętrznej m z spo­sób widzenia ?wiata.
ZDOLNO?Ć REAKCJI: Jak u wszystkich cholery­ków, podlega znacznym wahaniom.
AKTYWNO?Ć: Majš w osobowo?ci co? z awanturni­ka, stšd nie odpowiadajš im monotonne zawody. Są dobrymi inżynierami, zwłaszcza na budowle, gdy potrzebujš kontaktu z robotnikami i otwartej prze­strzeni. Są też dziennikarzami, reporterami, technika­mi pracujšcymi w ciepłych krajach, wojskowymi, policjantami, krótko mówišc, lud?mi czynu.
INTUICJA: Nie mają czasu, by się niš kierować, gdyż są całkowicie pochłonięci działaniem. Duma nie po­zwala im przyznać się do porażek.
INTELIGENCJA: Szybka, syntetyczna. Na pierwszy rzut oka widzš, jakie decyzje należy podjšć. Majš pojemnš pamięć i dużš ciekawo?ć ?wiata.
UCZUCIOWOŚĆ: Chcš być kochani bardziej niż sami potrafiš kochać, mimo ukrytej czuło?ci.
MORALNOŚĆ: Zależy u nich od okoliczno?ci. Potra­fiš dostosować jš do prowadzonego przez siebie życia, nie ulegajšc cudzym wpływom. Są to buntownicy, kontestatorzy, "ludzie barykady".
ZDROWIE: Są bardzo żywotni, ale prowadzš nie­zdrowy tryb życia. Jedzš o nieregularnych porach, zbyt mało ?piš, nadużywajš alkoholu. Bardzo wskaza­ne uprawianie sportu, ale z zachowaniem ostrożno?ci, gdyż ich wybuchowy dynamizm może doprowadzić do wypadku.
ZMYSŁOWO?Ć: Nieraz wykazujš niepokojšcš Żš­dzę życia. W dziedzinie seksu wcze?nie dojrzewajš i mają duże wymagania. Ponieważ nie są zbyt uczucio­wi, ich życie seksualne niekiedy przypomina safari: potrzebujš polowania.
DYNAMIZM: Większy od aktywno?ci.
TOWARZYSKOŚĆ: Gdy muszš współzawodniczyć z rywalem, zrobiš wszystko, by wygrać. Odnoszš w życiu duże sukcesy, ale do?ć pó?no. Muszš przecze­kać szaleństwa młodo?ci i upały lata.
PODSUMOWANIE: Trzeba wykazać wobec nich ogromnš cierpliwo?ć, której oni sami są pozbawieni i wielkš stanowczo?ć, która z takim trudem akceptujš. Nie jest to łatwe!


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:Portal imiennik.pl umożliwia przeglądanie interesujących opisów imion, data imienin oraz ciekawych cytatów, aforyzmów oraz znaków zodiaku.
Update cookies preferences

copyright © imiennik.pl