Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 13.07.2024  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chiński kalendarz 
::związki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przysłowia chińskie 
::aforyzmy starożytne 
::aforyzmy współczesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zioła 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHIŃSKI KALENDARZ

rok 2024 jest rokiem:
rok 2024 jest rokiem smoka
smoka


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU()
. - .
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: LEONTYNA


Kiedy LEONTYNA obchodzi imieniny?
brak imienin dla podanego imienia
(lub brak imienia)!


Osobowość: Ta, co króluje na ziemi
Charakter: 92 %
Promieniowanie: 96 %
Rezonans: 80 000 drgań/sek.
Kolor: Zielony
Główne cechy: Wola - Aktywno?ć - Zdolność reakcji - Mo­ralno?ć
Totem roślinny: Lawenda
Totem zwierzęcy: Kangur
Znak: Panna
TYP: Stojš mocno nogami na ziemi. Są zamknięte w sobie, ale nie są marzycielkami. Od najmłodszych lat są urodzonymi posiadaczkami, którym trzeba ofiarowywać praktyczne prezenty.
PSYCHIKA: Długo przeżywajš rozczarowania i poraż­ki. Są do?ć m?ciwe, nieraz też odgrywajš rolę męczenni­czek. Nie ulegajš wpływom.
WOLA: Silna, oparta na wyczuciu moralno?ci i zdolno?ci do po?więceń. To kobiety o wielkim sercu, które od dzieciństwa muszš być otoczone miło?ciš.
POBUDLIWO?Ć: Stłumiona na rzecz woli i wielkiej aktywno?ci. Sprawiajš wrażenie, że same zadajš sobie gwałt, by za wszelkš cenę osišgnšć sukces.
ZDOLNO?Ć REAKCJI: Jest wyrazem walki przeciw sobie samej i przeciw społeczeństwu, co może powodo­wać kompleks niższo?ci. Potrafiš zachować obiekty­wizm, ale brak im pewno?ci siebie.
AKTYWNO?Ć: W pracy szukajš ucieczki przed odpowiedzialno?ciš uczuciowš czy społecznš. Rozu­miemy więc, że dšżno?ć do podboju i zaborczo?ć są dla nich sposobem udowodnienia sobie samym, że potra­fiš zapanować nad kompleksami.
INTUICJA: Nie ufajš jej.
INTELIGENCJA: Praktyczna, żywa, zdolna do przys­tosowania się do każdej sytuacji. Godna podziwu pamięć.
UCZUCIOWOŚĆ: Zamykajš się w swej skorupie i niekiedy obawa przed wyj?ciem z niej, gdyby zbyt mocno kochały, prowadzi je do egoizmu.
MORALNOŚĆ: Przestrzegajš jej skrupulatnie, nie tyle z głębokiego prze?wiadczenia, co z szacunku wobec ustalonych reguł i konwenansów.
ZDROWIE: Doskonałe. Majš jednak skłonno?ć do dolegliwo?ci psychosomatycznych, złego samopoczu­cia, drobnych wypadków, które same pod?wiadomie prowokujš, by uniknšć okre?lonej odpowiedzialno?ci. Majš wrażliwe jelita i wštrobę.
ZMYSŁOWO?Ć: Tutaj najsilniej przejawiajš się ich konflikty uczuciowe i zahamowania psychiczne. Wšt­piš w szczero?ć miłosnych wyznań, zastanawiajš się, czy to nie drwiny. Nie można dopu?cić, by u tych dziewczšt rozwinęła się nieufno?ć wobec mężczyzn, zwłaszcza że brak pobudliwo?ci skłania je do staropanieństwa. Je?li jednak wyjdš za mšż, są surowymi ale sprawiedliwymi matkami.
DYNAMIZM: Rozwinięty, ale nie dorównujšcy akty­wno?ci. Stšd niekiedy nie doprowadzajš swych zamie­rzeń do końca.
TOWARZYSKOŚĆ: Można powiedzieć, że społe­czeństwo jest dla nich wrogiem, tak ?le się czujš w ?wiecie konwencji, obłudy i "układów".
PODSUMOWANIE: Można u nich wyróżnić dwie tendencje charakterologiczne, trudne do pogodzenia: pewnš zaborczo?ć, opartš na silnej woli i dużej aktyw­no?ci, oraz skłonno?ć do ucieczki, gdy nie wszystkie warunki sukcesu są spełnione!


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:Portal imiennik.pl umożliwia przeglądanie interesujących opisów imion, data imienin oraz ciekawych cytatów, aforyzmów oraz znaków zodiaku.
Update cookies preferences

copyright © imiennik.pl