logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 07.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: KSAWERY


Kiedy KSAWERY obchodzi imieniny?
12.03,


Osobowo??: Ten, co niesie ?ycie
Charakter: 89 %
Promieniowanie: 91 %
Rezonans: 72 000 drga?/sek.

Kolor: Niebieski
G?wne cechy: Wola 0 Zmys?owo?? - Zdrowie - Uczuciowo??
Totem ro?linny: Kasztanowiec
Totem zwierz?cy: ?o?
Znak: Baran
TYP: Pasjonuje ich wszystko, co zwizane z ?yciem. S? bardzo aktywni, tote? trzeba im dawa? mo?no?? samorealizacji. Najlepiej definiuj ich s?owa, ktre Romain Rolland w?o?y? w usta swego bohatera, Jana-Krzysztofa, ktry umierajc szepn?: "Kiedy? wrc?, by znw walczy?".
PSYCHIKA: Ekstrawertycy, otwarci na ?wiat, ale jednocze?nie zdolni do refleksji, gdy trzeba. Nie ulegaj wp?ywom. Gro?bami nie zmusi si? ich do dzia?ania, trzeba umiej?tnie ich zach?ci?. Potrzebuj zrozumienia i mi?o?ci, nawet je?li sprawiaj wra?enie nieprzyst?pnych.
WOLA: Zwizana z pragnieniem, aby by? pierwszym ich wola wymaga publiczno?ci, od niej zale?y, i nieraz za?amuje si?, gdy jej zabraknie.
POBUDLIWO??: Zbyt silna i skierowana na nich samych. Z du?ym trudem przychodzi im obiektywizm. Pomimo to s? raczej altruistami.
INTELIGENCJA: Doskona?a pami?? syntetyczna, ktra wszystko notuje i klasyfikuje.
UCZUCIOWO??: Mi?o?? i nienawi?? d?ugo si? w nich rodz, ale zawsze s? trwa?e. S? zazdro?ni.
MORALNO??: Posiadaj zdolno?? panowania nad sob i poczucie obowizku, a tak?e zmys? rodzinny. S? doskona?ymi ojcami, stanowczymi i czu?ymi. ?wietnie potrafi dobiera? przyjaci? i s? im wierni.
ZDROWIE: Doskona?e, powinni tylko unika? przezi?bie?. Ze wzgl?du na wtrob? nale?y wykluczy? nadu?ywanie jedzenia czy alkoholu. Uwa?a? na papierosy!
ZDOLNO?? REAKCJI: Nie s? przekorni i do?? ?atwo daj si? przekona?. Bardzo prze?ywaj niepowodzenia. Nie nale?y pozwala? im na rozpami?tywanie pora?ki, lecz podsun? nowy sposb spojrzenia na to, do czego d?.
AKTYWNO??: Bardzo pocigaj ich zawody medyczne i para medyczne, s? doskona?ymi ginekologami. Potrafi narzuci? sobie dyscyplin?, konieczn w zawodach chirurga, odkrywcy, badacza, nauczyciela.
INTUICJA: S? obdarzeni du? intuicj i zadziwiajcym w?chem, a tak?e wyczuciem psychologicznym. Bd?cie z nimi szczerzy!
ZMYS?OWO??: Przez ca?e ?ycie sprawia im k?opoty. Niczym ich totem, ?o?, gotowi s? walczy? na ?mier? i ?ycie o sw dominacj? seksualn. Wcze?nie dojrzewaj. Uczucia opieku?cze rozwijaj si? u nich rwnolegle do pragnienia agresji.
DYNAMIZM: Osigaj sukces dzi?ki pracy i szcz??ciu. Wielk wag? ma dla nich problem wyboru zawodu, powinien by? trafny, gdy? inaczej maj? trudno?ci z przestawieniem si? na inne tory.
TOWARZYSKO??: Maj co innego do roboty ni? tracenie czasu na rozmowy.
PODSUMOWANIE: To podr?nicy. Przemierzaj ?wiat, aby chwyci? sens istnienia, zrozumie? ?ycie. Niech was nie dziwi pytania, zadawane przez nich wszystkiemu, co ?yje. Chc zrozumie? i po to ?yj.


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl