logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 07.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: KONSTANTY


Kiedy KONSTANTY obchodzi imieniny?
03.11, 11.30,


Osobowo??: Ten, co b?yszczy
Charakter: 90%
Promieniowanie: 92%
Rezonans: 80 000 drga?/sek.
Kolor: Zielony
G?wne cechy: Wola - Aktywno?? - Towarzysko?? - Intelekt
Totem ro?linny: Akacja
Totem zwierz?cy: Ibis
Znak: Lew
TYP: To b?yskotliwi ludzie, ktrych zachowanie wydaje si? tajemnicze. Cz?sto sprawiaj wra?enie, jakby przybywali z innego ?wiata. Ich totemem jest ibis, ptak o tajemnej mocy. S? pewni siebie i maj? dusz? szefa: interesuj si? naprawd? jak? spraw tylko wwczas, gdy trzymaj? jej ster w r?ku.
PSYCHIKA: S? ekstrawertykami, to znaczy dzia?aj dynamicznie tylko w warunkach pe?nego uczestnictwa w ?yciu spo?ecznym lub zawodowym. Nie ulegaj wp?ywom, ale ch?tnie s?uchaj cudzych sugestii.
WOLA: To g?wna cecha tego charakteru o wielkich mo?liwo?ciach. Nawet w najstarszym wieku gotowi s? rzuca? si? w zadziwiajce przygody.
POBUDLIWO??: Reaguj na wszystko, co ludzkie, dostrzegaj warto?? obecno?ci innych. Obdarzaj lud z i wspania?omy?ln przyja?ni, nie oczekujc wzajemno?ci.
ZDOLNO?? REAKCJI: Doskonale nad sob panuj. Ale nie liczcie na to za bardzo, gdy? - je?li nawet maj? mdro?? w sercu - to maj? rwnie? si?? w pi??ciach i nie nale?y nadu?ywa? ich cierpliwo?ci.
AKTYWNO??: Aby odnie?? sukcesy w nauce, powinni dobrze wybra? jej kierunek, gdy? nie s? to ludzie, ktrzy mog robi? cokolwiek, byle otrzyma? dyplom. Odpowiadaj im wszelkie funkcje kierownicze, poczwszy od majstra, a sko?czywszy na szefie pa?stwa, pod warunkiem, ?e mog wykaza? si? inicjatyw i zdolno?ci podejmowania decyzji. Wielka p?odno?? umys?u czyni z nich wybitnych wynalazcw.
INTUICJA: Posiadaj ?yw intuicj?. Obserwujc ich odnosi si? wra?enie, ?e kto? nimi kieruje, podszeptujc im prawie zawsze trafne rozwizanie problemw ?yciowych.
INTELIGENCJA: O wielkiej jasno?ci, pozwalajca im rozumie? dobrze i szybko.
UCZUCIOWO??: Wyrazem uczu? nie s? dla nich wielkie zdania, ale dzia?anie i wiara.
MORALNO??: Posiadaj naturaln moralno??, z ktrej nawet nie zdaj sobie sprawy.
ZDROWIE: Posiadaj nadzwyczajn ?ywotno??. Potrzebuj powietrza, s?o?ca, lubi wakacje nad morzem. Powinni uwa?a? na uk?ad wydzielania wewn?trznego.
ZMYS?OWO??: Cechuje ich si?a witalna, ktra przejawia si? we wszystkich dziedzinach. Zrozumia?e wi?c, ?e na og? maj? silnie rozwini?t zmys?owo??.
DYNAMIZM: Dorwnuje swym poziomem aktywno?ci. Ci m??czy?ni potrafi by? obiektywni, a je?li czasem wydaj si? despotyczni, to wynika to jedynie z ch?ci trzymania mocno w ryzach wsp?pracownikw, aby pracowali jak najwydajniej.
TOWARZYSKO??: Ogromna. S? eleganccy, wiedz, co powiedzie?, by sprawi? innym przyjemno??, s? nadzwyczaj opanowani.
PODSUMOWANIE: M??czy?ni o bardzo bogatej osobowo?ci.


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl