logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 06.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: KONRAD


Kiedy KONRAD obchodzi imieniny?
02.19, 04.19, 06.01, 08.07, 10.04, 11.21, 11.26,


Osobowo??: Skaczcy m??czyzna
Charakter: 77 %
Promieniowanie: 79 %
Rezonans: 79 000 drga?/sek.
Kolor: Pomara?czowy
G?wne cechy: Pobudliwo??-Zdolno?? reakcji- Towarzysko??-Intuicja
Totem ro?linny: Trzmielina
Totem zwierz?cy: Gazela
Znak: Bli?ni?ta
TYP: Te charaktery dziel si? na dwie grupy: ci, ktrzy przywizuj si? do miejsca zamieszkania, niczym ich totem, trzmielina, i ci, ktrzy s? odwa?niejsi, i maj? osobowo?? lekko zabarwion cechami kobiecymi ich odpowiednikiem jest gazela.
PSYCHIKA: S? jednocze?nie introwertykami, gdy? nieraz zamykaj si? w sobie, i troch? ekshibicjonistami - w tym sensie, ?e lubi wystawia? si? na pokaz. Opowiadaj o sobie najr?niejsze historyjki, najcz??ciej zmy?lone.
WOLA: Niepokojco s?aba.
POBUDLIWO??: ?ycie tych m??czyzn jest nerwowe i "artystyczne". Maj du? wra?liwo?? i chwiejn psychik?, ze wzlotami i upadkami.
ZDOLNO?? REAKCJI: Przesadna. S? szczeglnie wra?liwi na niepowodzenia. Maj liczne przyja?nie, nieraz dwuznaczne. Trzeba dba?, by jako ch?opcy prowadzili zdrowy, m?ski tryb ?ycia.
AKTYWNO??: Nauka jest dla nich bardziej odkrywaniem ?wiata i jego problemw, ni? poszukiwaniem ksi?kowych wiadomo?ci. Maj trudno?ci ze skupieniem uwagi, rodzice powinni nadzorowa? ich nauk? przy ?cis?ej wsp?pracy z psychologiem. Dzi?ki twrczej wyobra?ni nieraz odnosz sukcesy w ?wiecie mody, muzyki, ta?ca.
INTUICJA: Raczej typu kobiecego, z czego zdaj sobie spraw?.
INTELIGENCJA: Typu analitycznego. Jako dzieci cz?sto maj? zwyczaj "odszczekiwania " si? doros?ym.
UCZUCIOWO??: Tu rwnie? przejawia si? dwoisto?? ich osobowo?ci: potrzeba gniazda i potrzeba wolno?ci. Gdy co? im si? nie udaje, odwo?uj si? do czu?o?ci rodziny, zw?aszcza matki. Ale gdy tylko wrc dobre czasy, ?egnaj, rodzino - wyruszaj w ?wiat.
MORALNO??: Nie kieruj si? zasadami moralnymi. Dobrze jest wpoi? tym dzieciom pewne normy zachowania w okre?lonych sytuacjach, gdy? nieraz trac g?ow? w trudnych chwilach.
ZDROWIE: Troch? kulejce. Cz?sto wykorzystuj swe dolegliwo?ci, aby wyda? si? bardziej interesujcymi. S?abe punkty: p?uca, serce i nerwy.
ZMYS?OWO??: Na og? nie odczuwaj gwa?townych potrzeb w tej dziedzinie. Ich pragnienia zarysowuj si? stopniowo, w miar? rozwoju wypadkw.. Ich ?ycie seksualne uzale?nione jest od stanu duszy i od otoczenia.
DYNAMIZM: S? szybcy niczym ich totem, gazela, ale jest to dynamizm powierzchowny. ?atwo wpadaj w entuzjazm, buduj zamki na lodzie, a potem nagle trac zainteresowanie ca? spraw.
TOWARZYSKO??: Jako dzieci pe?ni uroku zw?aszcza dla matki, ktr syn ?atwo mo?e omota?. Na og? towarzyscy, maj? tendencje do popisywania si?.
PODSUMOWANIE: To imi? pasjonujce, cho? trudne do noszenia, oferuje bogate mo?liwo?ci.


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl