logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 07.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: KLOTYLDA


Kiedy KLOTYLDA obchodzi imieniny?
brak imienin dla podanego imienia
(lub brak imienia)!


Osobowo??: Ta, co otacza
Charakter: 91 %
Promieniowanie: 97 %
Rezonans: 75 000 drga?/sek.
Kolor: Pomara?czowy
G?wne cechy: Uczuciowo?? - Intelekt - Towarzysko?? - Moralno??
Totem ro?linny: Dzikie wino
Totem zwierz?cy: Boa
Znak: Wodnik
TYP: Ich totemem jest w? boa. Zaborcze uczuciowo, oplataj przedmiot swych pragnie? tak sieci, ?e jest on obezw?adniony. S? bardzo ?ywotne, lubi intrygi.
PSYCHIKA: Musz mie? szeroko otwarte okno na ?wiat. Potrzeba im publiczno?ci, gdy? maj? w sobie co? z aktorek.
WOLA: Silna. U tych dziewczt trzeba mdrze pokierowa? wysi?kami woli, gdy? inaczej mog si? rozprasza?.
POBUDLIWO??: Rwnie? silna, prowadzi je do podejmowania nieprzemy?lanych decyzji, a tak?e do niekontrolowanych zwierze?.
ZDOLNO?? REAKCJI: Nie maj? za grosz obiektywizmu. S? bardzo zaborcze, maj? "swojego" m??a, "swoje" mieszkanie, "swoje" ?ycie. Przechodz przez ?ycie jak gwa?towny huragan.
AKTYWNO??: Wszystkim si? zajmuj, do wszystkiego wtrcaj. Nie maj? trudno?ci z wyborem zawodu, gdy? s? to zdecydowane osbki, wiedzce, co chc robi?. Nieraz wykonuj dwa zawody jednocze?nie. Mog zosta? nauczycielkami, wieczorem graj?cymi w orkiestrze.
INTUICJA: Maj nadzwyczajnego nosa. Widz ukryty aspekt spraw, os?dzaj ludzi.
INTELIGENCJA: ?ywa, syntetyczna. Szybko chwytaj wszystkie dane zagadnienia. Maj doskona? pami??, a zw?aszcza pami?taj, co im kto powiedzia? i co zrobi?, i d?ugo zachowuj uraz?.
UCZUCIOWO??: Je?li pragn posi?? innych, to po to, by lepiej mc ich kocha?. Cz?sto wol kocha?, ni? by? kochanymi.
MORALNO??: Z zadziwiajc ?atwo?ci dostosowuj si? do r?nego typu przyjaci? i potrafi sk?oni? ich do zwierze?. Z du? delikatno?ci i wyczuciem rozpatruj najbardziej intymne problemy.
ZDROWIE: S? obdarzone du? ?ywotno?ci, a przy tym trapi je nieraz drobne dolegliwo?ci o nieokre?lonych przyczynach, cz?sto pochodzenia psychicznego. Nie powinny zbytnio "ws?uchiwa? si? w siebie". S?aby punkt: jelita.
ZMYS?OWO??: Przypomnijmy, ?e ich totemem jest boa, tote? ich seksualno?? wi?e si? z posiadaniem.
DYNAMIZM: Gdy jest si? w dobrym humorze, mo?e by? uroczy!
TOWARZYSKO??: Potrzebuj du?o ludzi w swym otoczeniu.
PODSUMOWANIE: Wszyscy badacze Afryki powiedz wam, ?e boa spada na ofiar? z drzewa, zanim ta si? spostrze?e. Ale wyrwa? mu si? to inna sprawa...


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl