Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 23.07.2024  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chiński kalendarz 
::związki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przysłowia chińskie 
::aforyzmy starożytne 
::aforyzmy współczesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zioła 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHIŃSKI KALENDARZ

rok 2024 jest rokiem:
rok 2024 jest rokiem smoka
smoka


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU()
. - .
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: KLAUDIA


Kiedy KLAUDIA obchodzi imieniny?
brak imienin dla podanego imienia
(lub brak imienia)!


Osobowość: Ta, co niesie dobrš gwiazdę
Charakter: 97 %
Promieniowanie: 99 %
Rezonans: 64 000 drgań/sek.
Kolor: Pomarańczowy
Główne cechy: Towarzysko?ć- Wola - Intelekt - Aktyw­no?ć
Totem roślinny: Lipa
Totem zwierzęcy: Łania
Znak: Wodnik
TYP: Całe ich życie upływa pod znakiem prób zrów­noważenia dwóch tendencji ich charakteru: lekko cholerycznego temperamentu oraz głębokiej skłonno?ci do po?więcenia i oddania.
PSYCHIKA: Byłyby nieszczę?liwe, gdyby przepu?ciły okazję oddania komu? przysługi. Są bardzo obiektyw­ne i zdolne po?więcić wszystko, co posiadajš, łšcznie z życiem. Gdy mają do spełnienia konkretnš misję, cechuje je pewno?ć siebie, je?li nie, wracajš do nerwo­wej nie?miało?ci łani, swego totemu.
WOLA: Zadziwiajšca, nie tyle swš aktywno?ciš, co jako?ciš. To wola zdolna przekształcić charakter, by nadać mu bardziej ludzki, bardziej ?wiadomy aspekt!
POBUDLIWO?Ć: Ogromna, stšd nerwowo?ć tych kobiet.
ZDOLNO?Ć REAKCJI: Bardzo duża, rozsadziłaby inny charakter. Ale Teresy doskonale panujš nad i sobš.
AKTYWNO?Ć: Szeroka działalno?ć na wielu polach. Na ogół są przedwcze?nie dojrzałe, zdyscypli­nowane, mają poczucie etyki zawodowej. Są przede ! wszystkim strażniczkami domowego ogniska, i co za tym idzie, cudownymi matkami rodziny. Mogš I także zostać pielęgniarkami, pediatryczkami, stewar­desami itd.
INTUICJA: Majš intuicję, ale nie ufajš jej.
INTELIGENCJA: Syntetyczna, czyli że szybko zdajš sobie sprawę z cało?ci problemu i mogš dzięki temu stawić czoła trudnym sytuacjom.
UCZUCIOWOŚĆ: Chociaż są szczę?liwe tylko wów­czas, gdy mogš się czym? dzielić, nie należy sądzić, że są to same ?więte. Na ogół nie cierpiš flirtów i wszel­kich igraszek z uczuciami.
MORALNOŚĆ: Posiadajš moralno?ć o wyjštkowej sile, choć nie ma w niej nic agresywnego...Szukajš usprawiedliwienia dla cudzych błędów, jednocze?nie sobie samym niczego nie wybaczajšc...
ZDROWIE: Na ogół cechuje je wielka żywotno?ć, odporno?ć na zmęczenie i przemęczenie. Powinny jednak uważać na nerki i narzšd rodny.
ZMYSŁOWO?Ć: Całkowicie podporzšdkowana roz­sądkowi. Cechuje je również i w tej dziedzinie brak egoizmu, który czyni z nich kochajšce i wierne żony oraz wspaniałe matki.
DYNAMIZM: Nie odgrywa głównej roli w ich życiu, które jest całkiem ukierunkowane na bli?niego. Żyjš, o?wietlajš, rozgrzewajš...To ?wiatła na samotnym, zimnym ?wiecie...
TOWARZYSKOŚĆ: Zarówno w zgiełku ?wiatowego przyjęcia, jak i u wezgłowia chorego zachowujš pocie­szajšcy i uwodzicielski u?miech.
PODSUMOWANIE: To imię niesie w sobie wielkš moc, miło?ć, ogromne możliwo?ci.


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:Portal imiennik.pl umożliwia przeglądanie interesujących opisów imion, data imienin oraz ciekawych cytatów, aforyzmów oraz znaków zodiaku.
Update cookies preferences

copyright © imiennik.pl