Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 23.07.2024  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chiński kalendarz 
::związki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przysłowia chińskie 
::aforyzmy starożytne 
::aforyzmy współczesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zioła 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHIŃSKI KALENDARZ

rok 2024 jest rokiem:
rok 2024 jest rokiem smoka
smoka


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU()
. - .
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: KAZIMIERZ


Kiedy KAZIMIERZ obchodzi imieniny?
03.04,


Osobowość: Ten, co niesie życie
Charakter: 89 %
Promieniowanie: 91 %
Rezonans: 72 000 drgań/sek.

Kolor: Niebieski
Główne cechy: Wola 0 Zmysłowo?ć - Zdrowie - Uczucio­wo?ć
Totem roślinny: Kasztanowiec
Totem zwierzęcy: Ło?
Znak: Baran
TYP: Pasjonuje ich wszystko, co zwišzane z życiem. Są bardzo aktywni, toteż trzeba im dawać możno?ć samorealizacji. Najlepiej definiujš ich słowa, które Romain Rolland włożył w usta swego bohatera, Jana-Krzysztofa, który umierajšc szepnšł: "Kiedy? wrócę, by znów walczyć".
PSYCHIKA: Ekstrawertycy, otwarci na ?wiat, ale jednocze?nie zdolni do refleksji, gdy trzeba. Nie ulega­jš wpływom. Gro?bami nie zmusi się ich do działania, trzeba umiejętnie ich zachęcić. Potrzebujš zrozumienia i miło?ci, nawet je?li sprawiajš wrażenie nieprzystę­pnych.
WOLA: Zwišzana z pragnieniem, aby być pierwszym ich wola wymaga publiczno?ci, od niej zależy, i nieraz załamuje się, gdy jej zabraknie.
POBUDLIWO?Ć: Zbyt silna i skierowana na nich samych. Z dużym trudem przychodzi im obiektywizm. Pomimo to są raczej altruistami.
INTELIGENCJA: Doskonała pamięć syntetyczna, która wszystko notuje i klasyfikuje.
UCZUCIOWOŚĆ: Miło?ć i nienawi?ć długo się w nich rodzš, ale zawsze są trwałe. Są zazdro?ni.
MORALNOŚĆ: Posiadajš zdolno?ć panowania nad sobš i poczucie obowišzku, a także zmysł rodzinny. Są doskonałymi ojcami, stanowczymi i czułymi. ?wietnie potrafiš dobierać przyjaciół i są im wierni.
ZDROWIE: Doskonałe, powinni tylko unikać prze­ziębień. Ze względu na wštrobę należy wykluczyć nadużywanie jedzenia czy alkoholu. Uważać na papie­rosy!
ZDOLNO?Ć REAKCJI: Nie są przekorni i do?ć łatwo dajš się przekonać. Bardzo przeżywajš niepowo­dzenia. Nie należy pozwalać im na rozpamiętywanie porażki, lecz podsunšć nowy sposób spojrzenia na to, do czego dšżš.
AKTYWNO?Ć: Bardzo pocišgajš ich zawody me­dyczne i para medyczne, są doskonałymi ginekolo­gami. Potrafiš narzucić sobie dyscyplinę, koniecznš w zawodach chirurga, odkrywcy, badacza, nauczycie­la.
INTUICJA: Są obdarzeni dużš intuicjš i zadziwiajš­cym węchem, a także wyczuciem psychologicznym. Bšd?cie z nimi szczerzy!
ZMYSŁOWO?Ć: Przez całe życie sprawia im kłopoty. Niczym ich totem, ło?, gotowi są walczyć na ?mierć i życie o swš dominację seksualnš. Wcze?nie dojrzewa­jš. Uczucia opiekuńcze rozwijajš się u nich równolegle do pragnienia agresji.
DYNAMIZM: Osišgajš sukces dzięki pracy i szczę?­ciu. Wielkš wagę ma dla nich problem wyboru zawo­du, powinien być trafny, gdyż inaczej mają trudno?ci z przestawieniem się na inne tory.
TOWARZYSKOŚĆ: Majš co innego do roboty niż tracenie czasu na rozmowy.
PODSUMOWANIE: To podróżnicy. Przemierzajš ?wiat, aby chwycić sens istnienia, zrozumieć życie. Niech was nie dziwiš pytania, zadawane przez nich wszystkiemu, co żyje. Chcš zrozumieć i po to żyjš.


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:Portal imiennik.pl umożliwia przeglądanie interesujących opisów imion, data imienin oraz ciekawych cytatów, aforyzmów oraz znaków zodiaku.
Update cookies preferences

copyright © imiennik.pl