logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 06.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: KARINA


Kiedy KARINA obchodzi imieniny?
08.02,


Osobowo??: Ta, co decyduje
Charakter: 90 %
Promieniowanie: 90 %
Rezonans: 100 000 drga?/sek.
Kolor: Zielony
G?wne cechy: Zmys?owo?? - Uczuciowo?? - Towarzysko?? - Dynamizm
Totem ro?linny: Cedr
Totem zwierz?cy: jask?ka
Znak: Waga
TYP: Od najm?odszych lat narzucaj rodzinie nadzwyczajne tempo ?ycia. S? zarazem pe?ne zapa?u i flegmatyczne, a ich g?wn zalet jest umiej?tno?? rozwizywania W par? minut ka?dego problemu. S? bardzo zaradne, nie mog usiedzie? W miejscu, i jak ich totem, jask?ka, lubi s?o?ce i nie cofaj si? przed ?adn podr?.
PSYCHIKA: Musz wszystko wypowiedzie? i wszystko prze?y?. Nie lubi ?y? w cieniu, nieraz uprawiaj "strip-tease" umys?owy. Je?li nie wys?uchacie ich zwierze?, zranicie je dog??bnie.
WOLA: Czy to wola, czy ambicja? Czy szukaj samopotwierdzenia w pokonywaniu przeszkd i przeciwno?ci? Tylko one mog na to odpowiedzie?.
POBUDLIWO??: Subtelna, nieraz na zamwienie. Inaczej mwic, potrafi odgrywa? emocje, same si? o nich przekonujc za pomoc wzruszajcych i wyimaginowanych zwierze?.
ZDOLNO?? REAKCJI: Nie znosz, aby co? dzia?o si? bez nich, musz gra? wa?n albo i g?wn rol? w komedii zwanej ?yciem. Lubi otacza? si? weso? band przyjaci?. Pora?ki nie robi na nich wra?enia.
AKTYWNO??: Nie mo?na powiedzie?, by nauka je pasjonowa?a. Najwi?cej ucz si? podr?ujc. S? dobrymi reporterkami, a w ka?dym razie zagorza?ymi podr?niczkami, zawsze gotowymi do wyjazdu.
INTUICJA: Znacznie bardziej ufaj swym przemy?leniom, ni? intuicji.
INTELIGENCJA: Syntetyczna, globalna. Mog by? pierwszorz?dnymi "kobietami interesu". Maj zr?czne d?onie, potrafi wszystko zrobi?, a przynajmniej tak twierdz.
UCZUCIOWO??: Ten typ charakterologiczny pragnie mi?o?ci. Dziesi?? razy dziennie pytaj rodzicw, czy s? ich ulubionym dzieckiem, a je?li otrzymaj? odpowied? twierdzc, pobiegn przechwala? si? przed rodze?stwem. Innymi s?owy potrafi sia? zam?t!
MORALNO??: Twierdz, ?e s? zdolne do najwi?kszego
I bohaterstwa, do ca?kowitych wyrzecze?, ale s? wyrozumia?e wobec cudzych s?abostek i wra?liwe na w?asne b??dy.
ZDROWIE: S? ?akome i maj? przez to wiele problemw, zw?aszcza z nadwag. Ju? od najm?odszych lat trzeba nadzorowa? ich diet?, gdy? grozi im celulitis. Jako dzieci potrzebuj du?o snu, ale za nic nie chc wcze?nie si? k?a??.
ZMYS?OWO??: Maj tendencj? do narzucania si? tym, ktrych kochaj, a trzeba powiedzie?, ?e ?atwo si? zakochuj. Maj wielkie serce, Je?li potrzebujecie pociechy, natychmiast zainteresujecie te urocze pocieszycielki.
DYNAMIZM: Pe?en mo?liwo?ci. Podtrzymuje ich aktywno??.
TOWARZYSKO??: Lubi przyjmowa? go?ci. Kochaj rodzin?, jako matki s? troch? zwariowane, ale pe?ne mi?o?ci. Natomiast rol? ?ony pojmuj raczej niecodziennie. Ich m??om potrzebna jest du?a doza stoicyzmu, by 1 mogli w pe?ni doceni? impulsywn mi?o?? tych kobiet.
PODSUMOWANIE: To urocze diabe?ki, ktre anio?owie ch?tnie po?lubiaj. Nieszcz??ni!


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl