Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 23.07.2024  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chiński kalendarz 
::związki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przysłowia chińskie 
::aforyzmy starożytne 
::aforyzmy współczesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zioła 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHIŃSKI KALENDARZ

rok 2024 jest rokiem:
rok 2024 jest rokiem smoka
smoka


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU()
. - .
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: KANDYD


Kiedy KANDYD obchodzi imieniny?
brak imienin dla podanego imienia
(lub brak imienia)!


Osobowość: Ten, co triumfuje
Charakter: 94 %
Promieniowanie: 88 %
Rezonans: 104 000 drgań/sek.
Kolor: Czerwony
Główne cechy: Wola - Intelekt - Aktywno?ć - Moralno?ć
Totem roślinny: Szalej
Totem zwierzęcy: Bóbr
Znak: Strzelec
TYP: W jednej dłoni trzymają dynamit, a w drugiej zapałkę, ale w chwili, gdy mają wszystko wysadzić, mówiš sobie: "Uwaga! Nie działajmy pochopnie, zastanówmy się". Są budowniczymi, jak ich totem, bóbr, budujš swe życie, interesy, nawet miło?ć.
PSYCHIKA: To ludzie o precyzyjnym umy?le, którym prawie zawsze udaje się to, co zamierzyli. Są cierpli­wi, po?więcajš koniecznš ilo?ć czasu na osišgnięcie celu.
WOLA: Bardzo silna. Pozwala im być wydajnymi pracownikami, dopóki nie wpadnš w zły humor.
POBUDLIWO?Ć: Wysoki poziom pobudliwo?ci czy­ni z tych mężczyzn buntowników, którzy nieraz wysła­liby wszystkich do diabła. Nie można powiedzieć, żeby mieli łatwy charakter!
ZDOLNO?Ć REAKCJI: Ich reakcje są silne, choć opó?nione. Nieraz są m?ciwi, długo trwa, zanim uregulujš rachunki, ale o nikim nie zapomnš.
AKTYWNO?Ć: Ich równowaga zależy od maksymal­nego spożytkowania ożywiajšcej ich energii. Lubiš studia klasyczne, choć interesuje ich również matema­tyka i języki żywe. Są dobrymi administratorami, prawnikami. Interesuje ich wszystko, co porusza tłu­my, są więc stworzeni na ludzi radia i telewizji.
INTUICJA: Bardzo duża. Ich ciekawo?ć jest tak żywa, że przypomina niedyskrecję.
INTELIGENCJA: Posiadajš głębokš, ale raczej po­wolnš inteligencję. Zużywajš dużš czę?ć energii intele­ktualnej na sprawianie wrażenia, że są błyskotliwi i pełni humoru. Powinni akceptować się takimi, jakimi są.
UCZUCIOWOŚĆ: Są czuli i kochajšcy, ale cechuje ich pewna szorstko?ć, co nie ułatwia sprawy. Cierpiš ogromnie, je?li zostanš zdradzeni.
MORALNOŚĆ: Wydaje im się, że mają prawo robie­nia wszystkim wokół niegrzecznych uwag. Posia­dajš silny zmysł przyja?ni, ale zdarza się, że chcš uszczę?liwiać innych na siłę. Są wrażliwi na porażki, zwłaszcza moralne, pragnš we wszystkim surowej doskonało?ci. Ten perfekcjonizm nieraz prowadzi do katastrofy.
ZDROWIE: Dopóki unosi ich entuzjazm, wszystko jest w porzšdku, ale gdy ogarnia ich pesymizm, wszystko się psuje. Słabe punkty: zmysł równowagi i słuch.
ZMYSŁOWO?Ć: W tej dziedzinie są trochę hipokry­tami. Często odgrywajš uduchowionych, gdy tymcza­sem szalejš w nich demony zmysłów i w życiu seksual­nym zdarzajš się im zahamowania z przyczyn moral­nych czy religijnych. Wówczas trudno przywrócić im zdrowe podej?cie do tych spraw. Wykazujš nawet pewnš nieufno?ć wobec kobiet...
DYNAMIZM: Posiadajš silny dynamizm, ale obja­wiajšcy się z pewnym opó?nieniem. Nie należy ich
ponaglać, przeciwnie, trzeba dać im do zrozumienia, że każdy powinien żyć według swego rytmu.
TOWARZYSKOŚĆ: W inteligentny sposób wykorzy­stujš swoje znajomo?ci. Kochajš rodzinę i dzieci.
PODSUMOWANIE: Ludzie nadzwyczaj interesujš­cy, gdy .zrezygnujš z odgrywania "swawolnych dy­ziów". Żony Pawłów muszš wykazywać wiele cierpli­wo?ci, by wytrzymać ich uszczypliwe uwagi.


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:Portal imiennik.pl umożliwia przeglądanie interesujących opisów imion, data imienin oraz ciekawych cytatów, aforyzmów oraz znaków zodiaku.
Update cookies preferences

copyright © imiennik.pl