logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 07.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: KAMILA


Kiedy KAMILA obchodzi imieniny?
05.31, 07.14,


Osobowo??: Istota doskona?a, pi?kno?? krlestwa
Charakter: 92 %
Promieniowanie: 92 %
Rezonans: 110 000 drga?/ sek.
Kolor: ??ty
G?wne cechy: Intuicja - Towarzysko?? - Uczuciowo?? - Pobudliwo??
Totem ro?linny: Orchidea
Totem zwierz?cy: Wt?usz
Znak: Bli?ni?ta
TYP: Bardzo pobudliwe i uczuciowe. S? wra?liwe na wszystko, co stanowi urok ?ycia, maj? wrodzony zmys? poezji, pi?kna, elegancji. Nie trzeba pozwala?, by jako dzieci gra?y rol? ma?ych krlowych, maj? bowiem sk?onno?? do lenistwa, do powolnego reagowa?a i odk?adania wszystkiego na p?niej. Jak ich kwiat totem, orchidea, s? cieplarnianymi kwiatami, potrzebujcymi s?o?ca i ciep?a!
PSYCHIKA: S? to typy silnie introwertyczne, czujce si? dobrze tylko w swym w?asnym ?wiecie. Tam marz o klejnotach, pa?acu i uroczym ksi?ciu. S? zaborcze. ?yj w wyimaginowanym ?wiecie, co prowadzi je do cig?ego i cz?stego mimowolnego k?amstwa.
WOLA: Pod pozorami "kobiety-dziecka " kryj si? zadziwiajce zasoby woli.
POBUDLIWO??: Jest bardzo silna i daje im ten kapry?ny charakter, stanowicy zarazem ich urok i s?abo??. Ma?o przyja?ni z kobietami. Troch? wi?cej z m??czyznami, ale ich nadmierna kobieco?? bierze wwczas gr? i szybko przekszta?caj tych nieszcz??nikw w niewolnikw. Pora?ki stanowi dla nich zniewag?, rzucon ich czarowi.
ZDOLNOSC REAKCJI: Z trudem wybaczaj i s? pami?tliwe. Na og? czuj wstr?t do nauki, albo te? podchodz do niej wedle swej fantazji, interesujc si? geografi, bo profesor ma ?adne oczy.
AKTYWNO??: Uwa?aj, ?e sam ich udzia? w czym? wart jest wynagrodzenia. Interesuje je wszystko, co ma zwizek ze sztuk, elegancj, sprzeda? bi?uterii. Mog by? malarkami lub modelkami, ale nie wymagajcie od nich stawiania si? o sidmej rano w fabryce. S? bardzo niezale?ne. Dobrze pisz. Potrzebuj luksusu i bogatych m??czyzn.
INTUICJA: S?u?y planowi ?yciowemu, gdy? s? troch? intrygantkami.
INTELIGENCJA: Maj inteligencj? syntetyczn, chwytaj ca?o?? i nie zadaj sobie trudu wchodzenia w szczeg?y. S? ciekawskie jak kotki, gadatliwe, maj? niebezpiecznie dobr pami?? w sprawach uczuciowych..
UCZUCIOWO??: Kochaj albo nie kochaj. Kiedy nie kochaj to proste, trzeba odej??. Kiedy kochaj, jednego dnia "wszystko gra", drugiego dnia wprost przeciwnie!
MORALNO??: By?oby dziwne, gdyby charakter, dla ktrego ka?dy kaprys jest ?wi?ty, nie dochodzi? do pewnych kompromisw z klasyczn moralno?ci.
ZDROWIE: Nie jest ca?kowicie zadowalajce. Drobne dolegliwo?ci, ktrych wi?kszo?? jest pochodzenia psychicznego. Trzeba jednak uwa?a? na trzustk? i nerki, dba? o kr?gos?up (dwie godziny marszu codziennie!) i o jelita.
ZMYS?OWO??: Nie?atwo wyt?umaczy? mechanizm zmys?w tych kobiet, tak bardzo nak?adaj si? na siebie kokieteria, towarzysko??, pragnienie komfortu, zmian, podr?y, mniej czy bardziej niewinne flirty. To typowe kobiety-dzieci, kobiety-kwiaty, ktre niepokoj, zachwycaj, doprowadzaj do rozpaczy adoratorw, a? do dnia, gdy trafi na m??czyzn?-ojca, ktry nie cofnie si? przed klapsami i wytresuje je, ale na jak d?ugo?
DYNAMIZM: Posiadaj dar wykorzystywania dynamizmu innych, zw?aszcza swych niezliczonych wielbicieli.
TOWARZYSKO??: S? towarzyskie, cho? nie tyle pragn uczestniczy? w ?yciu innych, co w?czy? innych w swoje ?ycie.
PODSUMOWANIE: Musz panowa? nad zalewajc wszystko uczuciowo?ci, ktra prowadzi je do szalonych marze?.


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl