logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 04.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: KAJETAN


Kiedy KAJETAN obchodzi imieniny?
03.07, 08.07,


Osobowo??: Ten, co podtrzymuje ?wiat
Charakter: 90 %
Promieniowanie: 95 %
Rezonans: 92 000 drga?/sek.
Kolor: Pomara?czowy
G?wne cechy: Uczuciowo?? - Moralno?? - Zdrowie - Wola
Totem ro?linny: Wiciokrzew
Totem zwierz?cy: Zebu
Znak: Byk
TYP: Flegmatyczny. S? spokojni, cierpliwi. Patrz, jak toczy si? ko?o Fortuny, wynoszc i zrzucajc ludzi. S? bardziej obserwatorami ni? filozofami. Zanim si? wypowiedz czy podejm decyzj?, wa? starannie wszystkie za i przeciw.
PSYCHIKA: Cechuje ich niepokj, ktry znajduje mo?liwo?? roz?adowania jedynie w dzia?aniu. Dlatego nale?y podsuwa? tym dzieciom r?ne formy aktywno?ci.
WOLA: Bardzo silna, graniczca z uporem. Gotowi s? wydatkowa? olbrzymie ilo?ci energii, jak ich totem, zebu, by prze?ama? opr ze strony ludzi czy rzeczy.
POBUDLIWO??: Bardzo s?aba.
ZDOLNO?? REAKCJI: Ich reakcje s? powolne, odwlekaj si? o par? dni lub tygodni, niemniej s? bardzo skuteczne.
AKTYWNO??: Odnosz wielkie sukcesy w sporcie, powinni wi?c rwnolegle do nauki szkolnej prowadzi? trening sportowy. Pocigaj ich zawody medyczne i para medyczne. S? doskona?ymi chirurgami, a tak?e in?ynierami, zr?cznymi technikami, agronomami, hodowcami, a przede wszystkim wysokiej klasy sportowcami.
INTUICJA: Pozwala im szybko wy?ledzi? u innych najmniejsze oznaki rozmijania si? z prawd. Pomimo to cechuje ich, pewna naiwno?? i daj si? wciga? w przygody, ktrych ukrytych konsekwencji nie potrafi przewidzie?.
INTELIGENCJA: Niepokoi ich ka?de rozwizanie, ktre nie opiera si? na do?wiadczeniu. Lubi posuwa? si? krok po kroku, a nie skokami.
UCZUCIOWO??: S? altruistami. Pragn oddawa? przys?ugi, pomaga? innym. S? osi, ktra podtrzymuje ?wiat. Maj rozwini?ty zmys? rodzinny, potrzebuj wiele zrozumienia i dyskretnie okazywanej czu?o?ci.
MORALNO??: Mo?na by z?o?liwie nazwa? j "moralno?ci harcerza", gdy? rozr?nienia mi?dzy dobrem a z?em s? nieco schematyczne. Towarzystwo przyjaci? daje im poczucie bezpiecze?stwa w dzia?aniu. Rodzice powinni jak najwcze?niej zapisa? ich do organizacji m?odzie?owych.
ZDROWIE: Interesuje ich medycyna, ?wiczenia oddechowe, dietetyka, joga, S?aby punkt: szkielet. Zwraca? uwag? na uwapnienie ko?ci u ch?opcw i na kr?gos?up.
ZMYS?OWO??: Stwarza im problemy. Wpadaj w panik?, gdy s? rozdarci mi?dzy silnymi pop?dami a poczuciem obowizku, szacunkiem dla kobiet i dobrymi uczynkami, ktre musz spe?nia?. Poszanowanie ogniska domowego i rodziny ratuje ich z wielu dwuznacznych sytuacji,
DYNAMIZM: Usi?uj wysublimowa? swe instynkty, rzucajc si? w gorczkowe dzia?anie - tworzenie grup badawczych, stowarzysze? dobroczynnych, spo?ecznych komitetw.
TOWARZYSKO??: ?yje towarzyskie wydaje im si? strat czasu. Je?li w nim uczestnicz, to bardziej z uprzejmo?ci, ni? z przekonania, Wol w gronie rodziny czy, przyjaci? snu? marzenia o przysz?ym ?wiecie, gdzie zapanuje mi?o?? i sprawiedliwo??.
PODSUMOWANIE: Naprawd? zdaje im si?, ?e podtrzymuj ?wiat i ich wielka si?a polega na przekonaniu ?e s? absolutnie niezb?dni! Czy przeceniaj swoje mo?liwo?ci? Czy to wa?ne, skoro potrafi przekona? innych i pocign? ich za sob.


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl