Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 23.07.2024  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chiński kalendarz 
::związki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przysłowia chińskie 
::aforyzmy starożytne 
::aforyzmy współczesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zioła 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHIŃSKI KALENDARZ

rok 2024 jest rokiem:
rok 2024 jest rokiem smoka
smoka


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU()
. - .
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: JULIUSZ


Kiedy JULIUSZ obchodzi imieniny?
04.12, 07.01, 12.20,


Osobowość: Ten, co krzyczy
Charakter: 91 %
Promieniowanie: 87%
Rezonans: 82 000 drgań/sek.
Kolor: Czerwony
Główne cechy: Aktywno?ć - Wola - Dynamizm - Uczu­ciowo?ć
Totem roślinny: Eukaliptus
Totem zwierzęcy: Czapla
Znak: Skorpion
TYP: Majš duszę rycerza, zawsze gotowego do obrony wdów i sierot. Chcš wykrzyczeć swe oburzenie, miło?ć, ból krzyczš, by zaalarmować opinię publicznš, by zaprotestować przeciw niesprawiedliwo?ci. Nie robiš tego w uniesieniu, kieruje nimi głębokie przekonanie.
PSYCHIKA: Bez wštpienia mają w sobie co? z Don Kichota. Są jednocze?nie ekstrawertykami - czyli że gotowi są rzucić się w obronie Dulcynei i introwertykami - czyli że po wypełnieniu swej misji mogš zamknšć się w pustelni i rozmy?lać nad losem ludzko?ci.
WOLA: Bardzo silna, ale daje o sobie znać tylko chwilami. Jednak te chwile wiele znaczš w ich życiu, a tak że w życiu, rodziców i wychowawców.
POBUDLIWO?Ć: Poniżej ?redniej.
ZDOLNO?Ć REAKCJI: Jak to się dzieje, że przy tak nikłej pobudliwo?ci ograniczonej zdolno?ci reagowa­nia są Don Kichotami? Po prostu nie kierujš się emocjami, lecz wyostrzonym poczuciem sprawiedli­wo?ci.
AKTYWNO?Ć: Ich marzeniem jest ukończenie stu­diów prawniczych i zostanie adwokatem, sędziš, pub­licystš. Odpowiadajš im wszystkie zawody, w których można wykrzyczeć swe oburzenie i żšdać głów!
INTUICJA: Zbyt często gardzš intuicjš i wierzš tylko w rozum, podczas gdy w istocie powodujš się mrzon­kami.
INTELIGENCJA: Bardzo wcze?nie dojrzewajš umysłowo. Na ogół są to rozgarnięte dzieci o syntetycznej inteligencji. Doskonale potrafiš ocenić sytuację.
UCZUCIOWOŚĆ: Są obrażalscy, gderliwi, wojowni­cy, ale chcš być kochani i gotowi są płakać z rozczulenia przy pierwszej okazji.
MORALNOŚĆ: Ta despotyczna i nieraz ?lepa moral­no?ć wszystko komplikuje, gdyż wła?nie w jej imieniu ci wojownicy wyruszajš na wyprawę krzyżowš.
ZDROWIE: Trzeba tym chłopcom zapewnić zdrowy tryb życia, z dużš dawkš sportu i snu. Słabe punkty: gardło, płuca i nerki.
ZMYSŁOWO?Ć:. Patrzš na niš przez pryzmat swych marzeń. Wišże się ona dla nich z poszukiwaniem Ideału.
DYNAMIZM: Ogromny! Może to być niebezpieczne, je?li ich wybuchowy charakter będzie służył niewła?ci­wej ideologii.
TOWARZYSKOŚĆ: Ci mężczy?ni mogš zostać agita­torami lub nawiedzonymi. Trzeba za wszelkš cenę dbać, by stali mocno na ziemi.
PODSUMOWANIE: Pozwólmy wykrzyczeć swój en­tuzjazm i przekonania tym ludziom pełnym nie zawsze jasnych ideałów, ale nie zapomnijmy, że wyprawy krzyżowe niekiedy kończyły się tragicznie.


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:Portal imiennik.pl umożliwia przeglądanie interesujących opisów imion, data imienin oraz ciekawych cytatów, aforyzmów oraz znaków zodiaku.
Update cookies preferences

copyright © imiennik.pl