logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 04.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: JONASZ


Kiedy JONASZ obchodzi imieniny?
09.21,


Osobowo??: M??czyzna szukajcy
Charakter: 81 %
Promieniowanie: 87 %
Rezonans: 94000 drga?/sek.
Kolor: Zielony
G?wne cechy: Uczuciowo?? - Moralno?? - Zdrowie - Wola
Totem ro?linny: Wawrzyn
Totem zwierz?cy: Wampir
Znak: Baran
TYP: Bardzo zrwnowa?ony typ charakteru. S? opanowani, a przy tym posiadaj du? si? przebija i ?ywotno??.
PSYCHIKA: ?y? czy pracowa? z nimi - to przyjemno??. Obracaj si? w prostym ?wiecie, gdzie wystarczy rozumie? i kocha?, by by? szcz??liwym. Jako ekstrawertycy maj? zawsze oczy szeroko otwarte na otaczajcy ?wiat.
WOLA: Sprawia zawsze wra?enie spontaniczno?ci i ?atwo?ci, dalekich od uci?liwych wysi?kw.
POBUDLIWO??: U?piona na poziomie ?ycia wewn?trznego, budzi si? w kontakcie z lud?mi. Mo?na powiedzie?, ?e ?ywi si? innymi, niczym wampir, ich totem.
ZDOLNO?? REAKCJI: Stonowana, gdy? w gruncie rzeczy nie potrzebuj si? ni pos?ugiwa?. Po co si? z?o?ci? czy denerwowa?, je?li doskonale panuje si? nad sytuacj? Tylko s?abi ukrywaj niepewno?? pod mask agresji.
AKTYWNO??: S? wiecznymi studentami, ktrzy przemierzaj ?wiat my?li i uczu? w poszukiwaniu Cz?owieka Uniwersalnego. Pasjonuj ich psychologia i medycyna. Ich zdolno?? przystosowywania si? i p?odno?? umys?u czyni z nich do?wiadczonych pisarzy. Mog te? by? nadzwyczaj warto?ciowymi nauczycielami, przenikliwymi politykami.
INTUICJA: Ten typ charakteru nie kieruje si? intuicj, lecz rozumem. Dopiero po osigni?ciu celu sprawdza, czy mia? dobre przeczucie.
INTELIGENCJA: Maj dar rozwik?ywania najbardziej zagmatwanych sytuacji. Posiadaj pojemn pami??, co czyni z nich chodzce encyklopedie.
UCZUCIOWO??: Tym dzieciom wystarczy do szcz??cia widok szcz??cia rodzicw. Natychmiast wyczuj, czy wasze po?ycie jest udane.
MORALNO??: Nie pytajcie tych m??czyzn, dlaczego post?puj w ten czy inny sposb. Przypatrzcie si? raczej ich skutecznemu i rygorystycznemu pod wzgl?dem moralnym post?powaniu i bierzcie z nich przyk?ad.
ZDROWIE: Ich rwnowaga umys?owa ma swe odbicie w zdrowiu, z regu?y doskona?ym, i w du?ej ?ywotno?ci. W skrajnych przypadkach mog cierpie? na zaburzenia nerwowe, je?li nie przestrzegaj zdrowego i regularnego trybu ?ycia.
ZMYS?OWO??: Jest bardzo uzale?niona od drgni?? serca... W ma??e?stwie znajduj? mo?liwo?? pe?nego rozkwitu, ktrego na og? pragn.
DYNAMIZM: Rwnie? w tym przypadku przejawia si? rwnowaga charakteru, o ktrej ju? wspominali?my.
TOWARZYSKO??: Potrafi dobiera? przyjaci? i ?rodowisko, ktre obdarzy ich sympati, tak im potrzebn.
PODSUMOWANIE: Nie ma na tym ?wiecie nic doskona?ego, tote? i oni nie s? idea?ami. Jak ka?dy poszukiwacz, mog zmyli? kierunek, maj? jednak tyle uczciwo?ci, ?e gotowi s? w ka?dej chwili zawrci? na w?a?ciw drog?.


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl