logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 07.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: JEREMIASZ


Kiedy JEREMIASZ obchodzi imieniny?
05.01,


Osobowo??: Ten, co trzyma wody ziemi
Charakter: 92 %
Promieniowanie: 87 %
Rezonans: 100 000 drga?/sek.
Kolor: Czerwony
G?wne cechy: Wola - Aktywno?? - Intelekt - Zmys?owo??
Totem ro?linny: Cyprys
Totem zwierz?cy: Daniel
Znak: Byk
TYP: To tajemniczy ludzie, posiadajcy moc przekonywania innych. S? tak powa?ni, ?e nieraz staj si? nudni, ale si? tym nie przejmuj. Za to s? zorganizowani, cierpliwi i - mo?na powiedzie? - niebezpieczni.
PSYCHIKA: Nigdy nie zapominaj afrontu. Nie ulegaj wp?ywom, potrafi by? obiektywni, a tak?e po?wi?ci? wszystko dla sprawy, gdy zajdzie taka potrzeba. Cechuje ich pewno?? siebie graniczca z fanatyzmem.
WOLA: Rzuca nieraz niepokojce b?yski, jak sztylet w mroku! Z pozoru s? spokojni, a nieoczekiwanie w ich spojrzeniu dojrze? mo?na ledwie skrywan gwa?towno??...
POBUDLIWO??: Nieco sadystyczna! To znaczy, ?e nieraz z ukryt pasj odkrywaj bl albo poni?enie innych!
ZDOLNO?? REAKCJI: Niepokojca! Nie chcieliby?my demonizowa? tych m??czyzn o wielkiej skuteczno?ci dzia?ania i warto?ci intelektualnej, ale ich reakcje s? niekiedy wyjtkowo intensywne i zawieraj podteksty, ktre wprawiaj otoczenie w zak?opotanie.
AKTYWNO??: Znajduj pe?n samorealizacj? tylko w dzia?aniu i to w dzia?aniu za ka?d cen?! Chcieliby bada? co?, czego inni nie znaj. Mog by? doskona?ymi szpiegami, agitatorami, lud?mi interesu, policjantami, fanatykami politycznymi.
INTUICJA: Maj intuicj?, wra?liwo?? i w?ch ogara.
INTELIGENCJA: S? znacznie bardziej inteligentni, ni? daj to po sobie pozna?. Na og? dzia?aj za kulisami, pocigajc za sznurki.
UCZUCIOWO??: S? w nich g??bokie, nawet nami?tne porywy, ktre jednak przejawiaj si? na zewntrz ledwie widocznym poruszeniem. Zawsze zbijaj z tropu.
MORALNO??: Zazwyczaj pragn mie? wolne r?ce i za ?adn cen? nie chc by? skr?powani przez zasady czy zakazy moralne. Zawsze odnosz si? nieufnie do wszystkiego, co mog?oby ograniczy? ich pragnienie dzia?ania.
ZDROWIE: Dobre, mimo z?ych nawykw dietetycznych. Powinni dba? o uk?ad trawienny. Lubi gwa?towne sporty: zapasy, karate, rugby, i mog ulega? wypadkom.
ZMYS?OWO??: Znacznie wykracza poza ?redni. W dziedzinie seksu maj? wiele problemw, gdy? nie umiej i nie chc czeka?, a ich po?danie znacznie bardziej wynika z instynktu, ni? z mi?o?ci!
DYNAMIZM: To ludzie zdolni do podejmowania d?ugofalowych decyzji. Potrafi doprowadzi? do ko?ca skomplikowane plany, ktre wydadz owoce w miesice, czy nawet lata p?niej.
TOWARZYSKO??: Nie s? zbyt towarzyscy.
PODSUMOWANIE: Lubi "?wiat?ocie?", u?ywaj cz?sto podtekstw, o ktrych wyja?nienie nikt nie prosi z obawy, by nie wyda? si? nierozgarni?tym! Trzeba umie? stawia? im opr, i to w ka?dym wieku. Tylko pod tym warunkiem b?d was szanowa?!


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl