logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 07.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: IRMA


Kiedy IRMA obchodzi imieniny?
09.18, 12.30,


Osobowo??: Ta, co chwyta
Charakter: 96 %
Promieniowanie: 98 %
Rezonans: 72 000 drga?/sek.
Kolor: Niebieski
G?wne cechy: Zmys?owo?? - Towarzysko??-Dynamizm - Uczuciowo??
Totem ro?linny: R?a
Totem zwierz?cy: Sroka
Znak: Baran
TYP: Jak ich totem, r?a, sk?adaj si? z kwiatu i kolcw. To dzieci, ktre chc wszystko chwyci?, a je?li natychmiast nie dostan tego, czego pragn - wybuchaj z?o?ci.
PSYCHIKA: To ekstrawertyczki, ?atwo si? wypowiadajce, potrzebujce kontaktw i szukajce ich. Jak sroka, ich totem, s? gadatliwe, ciekawskie i zach?anne.

WOLA: S?u?y okre?lonemu celowi - je?eli ten cel zanika, rwnie? i ona ulega zachwianiu.
POBUDLIWO??: Niebezpieczna, gdy? wzmocniona rwnie rozwini?t zdolno?ci reagowania.
ZDOLNO?? REAKCJI: Nie ma mowy, by by?y obiektywne, albo po?wi?ci?y wszystko dla idea?u; owszem, maj? swoje idea?y, ale tak si? urzdzaj, aby nie kolidowa?y, one z ich karier zawodow.
AKTYWNO??: Olbrzymia! Lubi nauk?, ale nie dla niej samej, lecz dla osigni?cia okre?lonego celu. Do pe?nego szcz??cia potrzebuj sukcesw na polu zawodowym. Ich marzenia to: kierowa? m??czyznami, robi? lepiej ni? m??czy?ni, osign?, aby traktowali je nie jak kobiet?, ale jak szefa. Mog by? dziennikarkami, adwokatkami, dzia?aczkami politycznymi.
INTUICJA: Posiadaj pi?kn intuicj?, ktr pos?uguj si? jak instytutem badania opinii - bowiem ich najwi?kszym pragnieniem jest dowiedzenie si?, co inni o nich my?l.
INTELIGENCJA: Nieco przewrotna. S? dowcipne, uszczypliwe, z?o?liwe. Prowokuj m??czyzn i wykorzystuj ich. Nieraz zdarza im si? rozbija? ma??e?stwa.
UCZUCIOWO??: Je?li jeste?cie wobec nich czuli, b?d odpowiada? czu?o?ci, a? do czasu, gdy bez ?adnego powodu zmieni postaw?. Pragn zbija? z tropu, aby zachowa? przewag?, nawet ryzykujc przegran!
MORALNO??: Cz?sto przyjmuj moralno?? m??czyzny, ktrego kochaj. Ch?tnie przymkn oczy na ?rd?o dochodw rodziny, byle tylko ?y? w luksusie!
ZDROWIE: Maj zdrowie z ?elaza, gdy ciesz si? powodzeniem, i wszystkie choroby ?wiata, gdy si? nudz. S?abe punkty: d?onie (mog ulega? wypadkom) i serce, zarwno dos?ownie, jak i w przeno?ni!
ZMYS?OWO??: Czy kto? umie okie?zna? wulkan? Od urodzenia s? kokietkami. Trzeba jak najpe?niej poinformowa? je o sprawach seksu.
DYNAMIZM: Same s? wcielonym dynamizmem. Ma?o ludzi czy rzeczy mo?e im si? oprze?.
TOWARZYSKO??: Co za ?ywotno??, jaki zapa?, jaka si?a argumentacji i zdolno?? do intryg! To "kobiety barykad", odwa?ne, nie poddajce si? pora?kom.
PODSUMOWANIE: Nie pozostawiajcie narzeczonego ani m??a w zasi?gu tych "srok-z?odziejek", gdy? unios? go do swego gniazda!


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl