logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 05.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: HILDA


Kiedy HILDA obchodzi imieniny?
brak imienin dla podanego imienia
(lub brak imienia)!


Osobowo??: Ta, co posiada si??
Charakter: 87 %
Promieniowanie: 85 %
Rezonans: 74 000 drga?/sek.
Kolor: Czerwony
G?wne cechy: Wola-Aktywno?? - Pobudliwo?? - Moralno??
Totem ro?linny: Papro?
Totem zwierz?cy: Sola
Znak: Kozioro?ec
TYP: Maj troch? mroczny, niespokojny charakter o ?ywej pobudliwo?ci i intensywnej aktywno?ci. Nie nale?y ich przynagla?, je?li chce si?, by dzia?a?y skutecznie, gdy? s? rwnie p?ochliwe, jak sola, ich totem.
PSYCHIKA: Daj pierwsze?stwo swemu wewn?trznemu ?wiatkowi. Maj sk?onno?? do prze?uwania niektrych problemw, od ktrych trudno im si? uwolni?. Nie nale?y nigdy proponowa? im kilku celw jednocze?nie, gdy? zagubi si? w dzia?aniu.
WOLA: Bardzo silna, ale niekoniecznie "na pokaz". Trzeba jej zostawi? czas, aby mog?a w pe?ni si? ujawni?.
POBUDLIWO??: Nieraz przeradza si? w nerwowo??, gdy czuj si? przyparte do muru, gdy wymaga si? od nich zbyt wiele w zbyt krtkim czasie.
ZDOLNO?? REAKCJI: Bardzo s?aba. S? wra?liwe na niepowodzenia, ale ?atwo si? nie zniech?caj. Do momentu podj?cia dzia?ania wtpi w swe si?y, potem machina rozkr?ca si? powoli.
AKTYWNO??: S? pilnymi uczennicami, ktre robi wszystko, by osign? wytyczony cel. Mog by? dobrymi sekretarkami i administratorkami. Lubi zawody maj?ce zwizek z prawem, z wymiarem sprawiedliwo?ci, z medycyn. S? doskona?ymi masa?ystkami i kosmetyczkami. Mog rwnie? by? technikami, chemikami, laborantkami, gdy? s? drobiazgowe i zorganizowane.
INTUICJA: Przenikliwa, ale nie ufaj jej.
INTELIGENCJA: Analityczna. Musz dobrze pozna? szczeg?y, zanim zrozumiej g?wne kierunki swego dzia?ania.
UCZUCIOWO??: S? nieufne wobec wielkich poryww serca, ktre wydaj im si? komedi. Koniecznie trzeba dawa? im odczu?, ?e si? je kocha i ?e w?a?ciwie ocenia si? ich warto??.
MORALNO??: Doskona?a, i robi z niej dobry u?ytek.
ZDROWIE: Oglnie dobre, cho? szybko si? m?cz i potrzebuj czasu, by odzyska? si?y. Doradzamy im sport, ruch na ?wie?ym powietrzu, ?wiczenia rozwijajce mi??nie. S?abe punkty: jelita i system nerwowy.
ZMYS?OWO??: Wykazuj w tej dziedzinie pewien masochizm. W ?yciu seksualnym maj? zahamowania, ktrych pod?o?em jest dom rodzinny, bd? religia. W razie potrzeby nale?y zwrci? si? do specjalisty. Ich charakter zawiera du? doz? m?sko?ci, std dobre stosunki z m??czyznami na p?aszczy?nie zawodowej.
DYNAMIZM: Cz?sto brakuje im zapa?u, a tak?e obiektywizmu i pewno?ci siebie. Wydaj si? nie?mia?e, ale gdy przyst?puj do dzia?ania, wykazuj werw? i wytrwa?o??.
TOWARZYSKO??: Bardziej potrzebuj przyjaci? ni? znajomych. Nie pozwalajcie im zamyka? si? w pustelni.
PODSUMOWANIE: Nale?y zawsze by? przy nich, a zw?aszcza nie mo?na zostawi? ich samym sobie, gdy ponios?y pora?k?. By? obecnym, ale nie narzuca? si? - tego po was oczekuj. Nie zawsze jest to ?atwe.


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl