logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 06.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: HAROLD


Kiedy HAROLD obchodzi imieniny?
brak imienin dla podanego imienia
(lub brak imienia)!


Osobowo??: Ten, co naucza
Charakter: 92 %
Promieniowanie: 87 %
Rezonans: 80 000 drga?/sek.
Kolor: Niebieski
G?wne cechy: Wola - Aktywno?? - Intelekt-Uczuciowo??
Totem ro?linny: Drzewo cytrynowe
Totem zwierz?cy: Albatros
Znak: Bli?ni?ta
TYP: Z pozoru s? ch?odnymi i pe?nymi rezerwy obserwatorami, jednak?e pod popio?em kryje si? ogie?. Jest w nich dwch ludzi: jeden zdaje si? przybywa? z innego ?wiata, jak mityczny albatros, drugi jest materialist, agresywnym, zaborczym i pysznym niczym kogut.
PSYCHIKA: Okazuj du? pewno?? siebie i lubi udowadnia? innym, ?e maj? racj?. Jednak w g??bi ducha cz?sto miewaj wtpliwo?ci, hamuje ich te? nie?mia?o??, ktr maj? sobie za z?e.
WOLA: Trudno odr?ni? j od uporu.
POBUDLIWO??: Nie ujawnia si? na zewntrz, ale nieraz zaskakuje g??bokimi, ukrytymi niepokojami.
ZDOLNO?? REAKCJI: Na og? umiej przemy?le? swe post?powanie, tylko wyjtkowo " wychodz z siebie".
AKTYWNO??: Wykazuj wytrwa?o?? w pracy, graniczc z uporem. Ich praca cz?sto wyglda na prowokacj?, staraj si? sprawi? wra?enie, ?e tylko oni na ca?ym ?wiecie pracuj!
INTUICJA: Pos?uguj si? intuicyjnym widzeniem spraw i rzeczy, aby zbi? was z tropu i da? wam odczu?, ?e nie nale?ycie do ich ?wiata.
INTELIGENCJA: Precyzyjna, szybka, analityczna. S? zdolni do ranicej ironii. Nie nale?y tym dzieciom pozwala? na przyj?cie systemu, w ktrym atak stanowi?by g?wny element strategii.
UCZUCIOWO??: Chc by? kochani, ale nie potrafi okaza? swej mi?o?ci. Przyja?ni te? nie obdarzaj ?atwo. Oczekuj wielu dowodw oddania, zanim odpowiedz tym samym, i to z pewnymi oporami. S? bardzo przekorni. ?atwo zniech?caj si? niepowodzeniami.
MORALNO??: Raczej na pokaz. Wychowawca powinien u?wiadomi? tym dzieciom istnienie wewn?trznej moralno?ci.
ZDROWIE: Doskona?e, cho? maj? sk?onno?? do nadmiernego spo?ywania alkoholu. Do?? cz?sto cierpi na ble g?owy. Mog te? ulec powa?nym wypadkom samochodowym, je?li popuszcz wodzy nerwom.
ZMYS?OWO??: Ich seksualno?? jest rwnie z?o?ona, jak ca?y charakter. Sk?ada si? z agresji, z ucieczki, z oboj?tno?ci i z zacztkw dzia?ania, ktre nie zawsze doprowadzaj do celu.
DYNAMIZM: Dzia?aj bardziej z obowizku, ni? z entuzjazmu. S? zdolni do d?ugotrwa?ego studiowania, bez zapa?u, ale sumiennie. Mog by? wysokimi urz?dnikami, przemys?owcami, surowymi nauczycielami, aptekarzami, ale nigdy nie wyzb?d si? pewnej osch?o?ci w zachowaniu.
TOWARZYSKO??: Troch? mieszcza?ska. Przyjmuj go?ci, bo trzeba pokaza? swoje mieszkanie i swoj ?on?. Czasem lubi uciec od miejskiego ?ycia do wiejskiego domku, zagubionego w?rd lasw. I poza tym samochd! To naiwne pragnienie imponowania si? mechaniczn mo?e zaskakiwa? u tak inteligentnych ludzi.
PODSUMOWANIE: Odnosz sukcesy dzi?ki agresywno?ci wobec otoczenia. W ka?dej dziedzinie s? lepszymi nauczycielami ni? uczniami.


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl