logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 06.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: GUSTAW


Kiedy GUSTAW obchodzi imieniny?
07.02,


Osobowo??: M??czyzna mocno stojcy na ziemi
Charakter: 83 %
Promieniowanie: 88 %
Rezonans: 104 000 drga?/sek.
Kolor: Fioletowy
G?wne cechy: Uczuciowo?? - Dynamizm - Intelekt
Totem ro?linny: Osika
Totem zwierz?cy: Mewa
Znak: Bli?ni?ta
TYP: S? typem zarazem nerwowym i sentymentalnym. Niczym mewa pozwalaj unosi? si? wiatrowi. Ich totemem ro?linnym jest osika, drzewo czu?e na najl?ejszy ruch powietrza.
PSYCHIKA: Wiedz, skd wiatr wieje, i wykorzystuj to. Rodzice powinni czuwa?, aby dziecko nie poddawa?o si? biernie wydarzeniom, zamiast walczy?. ?atwo ulegaj wp?ywom, s? niezbyt obiektywni. Nie s? bardzo pewni siebie, cho? nieraz przyjmuj agresywn poz?.
WOLA: Raczej chwiejna, objawia si? od czasu do czasu. Mog na przyk?ad beztrosko zmienia? zawd, nawet na ca?kiem odmienny.
POBUDLIWO??: Prze?laduje ich przez ca?e ?ycie, powodujc du? nerwowo?? i nadajc ich osobowo?ci nieco kobiecy charakter.
ZDOLNO?? REAKCJI: Prbuj zrwnowa?y? nadmiar pobudliwo?ci, zmniejszajc intensywno?? reagowania. Cz?sto bez powodu mwi "nie", gdy z jest to forma potwierdzenia swej osobowo?ci.
AKTYWNO??: Robi dobrze tylko to, co lubi. Poniewa? ich zainteresowania przesuwaj si? kolejno na rozmaite dziedziny, zmieniaj cz?sto kierunek studiw. Pocigaj ich zw?aszcza zawody wymagajce podr?y: muzyk, przedstawiciel handlowy, cz?onek mi?dzynarodowych organizacji, misjonarz.
INTUICJA: Bardzo ?ywa intuicja wzmaga jeszcze ich niepokj.
INTELIGENCJA: Gi?tka, dostosowujca si? do sytuacji, syntetyczna. Ogarniaj jednym spojrzeniem ca?o?? sytuacji, nie powinni jednak lekcewa?y? szczeg?w, gdy? mo?e to im przysporzy? k?opotw.
UCZUCIOWO??: S? zaborczy, pragn zwrci? na siebie uwag? rodzicw i wychowawcw. Zdarzaj si? im wielkie porywy uczuciowe, potem zamykaj si? w sobie jak ?limak w skorupie.
MORALNO??: Maj k?opoty z ustaleniem jasnego i precyzyjnego kodeksu moralnego. Cz?sto wahaj si?, jak nale?y postpi?, nieraz id na kompromis ze swym sumieniem.
ZDROWIE: Dopki s? poch?oni?ci prac, wszystko w porzdku. Gdy si? nudz, przychodzi znu?enie, przygn?bienie. Powinien prowadzi? spokojny tryb ?ycia, unika? alkoholu, dba? o system nerwowy i o oczy.
ZMYS?OWO??: Gubi si? we mgle ich chwiejnej psychiki. Ta niesta?o?? dotyczy rwnie? pop?du seksualnego, tote? od najm?odszych lat trzeba rozwija? w ruch cechy m?skie, unikajc rozpieszczania ich i wpajajc im sta?o?? i wierno??.
DYNAMIZM: Mwi wi?cej, ni? robi. Ch?tniej opowiadaj o swych planach, zamiast je realizowa?.
TOWARZYSKO??: Kapry?na - dzi? s? otwarci na ?wiatowe ?ycie, jutro zamykaj si? w sobie.
PODSUMOWANIE: Ludzie o ogromnych mo?liwo?ciach, mog osign? wielkie sukcesy pod warunkiem w?asnego nakre?lenia linii post?powania: co robi?, jak i po co.


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl