logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 03.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: GENOWEFA


Kiedy GENOWEFA obchodzi imieniny?
01.03, 11.09,


Osobowo??: Ta, co atakuje
Charakter: 98 %
Promieniowanie: 90 %
Rezonans: 104 000 drga?/sek.
Kolor: Czerwony
G?wne cechy: Wola - Aktywno?? - Dynamizm - Intelekt
Totem ro?linny: Grusza
Totem zwierz?cy: Leopard
Znak: Byk .
TYP: Wojowniczki o silnym, nieraz twardym charakterze. Nie wypuszczaj ?atwo tego, co trzymaj? pazurami, i nieostro?no?ci by?oby wyrwa? im zdobycz. Nic dziwnego, ?e ich totemem jest leopard. . PSYCHIKA: Nawet w gniewie nie trac panowania nad sob. Jest w nich jaka? niepokojca si?a charakteru, nieraz przechodzca u tych amazonek w fanatyzm.
WOLA: Bardzo silna, opiera si? na drapie?nej aktywno?ci.
POBUDLIWO??: Silna, cho? niezbyt kobieca. S? nieufne w mi?o?ci i przyja?ni, nie znosz wielkich deklaracji uczuciowych i przyznaj sw przyja?? dopiero, gdy przekonaj si? o bezinteresownym przywizaniu innych. Na niepowodzenia me s? zbyt wra?liwe, ich wytrwa?o?? przezwyci??a wszelkie przeszkody.
ZDOLNO?? REAKCJI: Dostosowana do sytuacji. Oceniaj wszystko wed?ug w?asnych kryteriw. Nie ulegaj wp?ywom, trudno nak?oni? je do, zmiany decyzji, nawet je?li by?a nies?uszna. Ich pewno?? siebie graniczy z pych.
AKTYWNO??: Jest dla nich czasem broni, cz?sto prowokacj, a zawsze nami?tno?ci! Nie zgadzaj si? z opini, ?e kobieta odgrywa drugorz?dn rol? w ?yciu zawodowym. Pasjonuj je wszystkie zawody wymagajce walki: lekarki, piel?gniarki, farmaceutki dzia?aczki polityczne czy zwizkowe, dyrektorki przedsi?biorstw - to w?a?nie one! Posiadaj wielkie poczucie odpowiedzialno?ci i umiej?tno?? rzdzenia.
INTUICJA: Nie ufaj wyobra?ni i natchnieniu, kieruj si? logicznym rozumowaniem.
INTELIGENCJA: Bardzo du?a, ale ch?odna, wyrachowana. Brak im ludzkiego ciep?a, bez ktrego nie ma prawdziwego intelektu.
UCZUCIOWO??: Nie mo?na powiedzie?, ?eby trzyma?y si? matczynej spdnicy. Bardzo wcze?nie zyskuj niezale?no??. Nie lubi s?abo?ci, czu?ostkowo?ci, patetycznych u?ciskw.
MORALNO??: Przejawiaj wielki rygoryzm moralny. Niczego wam nie wybacz i z diabelnie dobr pami?ci rzuc wam w twarz dawne przewiny.
ZDROWIE: "Huzarskie zdrowie". Te kobiety o nieco m?skiej sylwetce s? si?ami natury, nie ulegajcymi ani zm?czeniu, ani chorobie. Nie potrafi si? zatrzyma?, nieraz przekraczaj granice rozs?dku. S?abe punkty: wtroba, narzdy rodne.
ZMYS?OWO??: Ten typ charakteru zrobi?by wszystko, aby nigdy nie by?o mowy o zwierz?cych pop?dach. ?ycie seksualne jest dla nich tematem tabu, zw?aszcza ?e bardzo nie lubi mwi? o swoich intymnych sprawach.
DYNAMIZM: " Ta, co atakuje". C? wi?cej mo?na powiedzie? o tych niezrwnanie zwinnych leopardach o ludobjczych pazurach?
TOWARZYSKO??: Przejawia si? tylko wwczas, gdy wi?e si? z zawodem bd? przekonaniami politycznymi, religijnymi czy literackimi.
PODSUMOWANIE: To kobiety-w?adczynie, pragnce zrobi? z innych niewolnikw - czy to b?d rodzice, przyjaciele czy pracownicy... nie mwic o m??u i dzieciach!


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl