logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 04.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: EMANUEL


Kiedy EMANUEL obchodzi imieniny?
03.26, 05.28,


Osobowo??: M??czyzna wybrany Charakter: 97 %
Promieniowanie: 90 %
Rezonans: 102 000 drga?/sek.
Kolor: Pomara?czowy
G?wne cechy: Wola - Aktywno?? - Zdolno?? reakcji - Zmys?owo??
Totem ro?linny: Dzika r?a
Totem zwierz?cy: Biedronka
Znak: Byk
TYP: To cholerycy o wybuchowym temperamencie, podobni do swego totemu - dzikiej r?y o gro?nych kolcach.
PSYCHIKA: Ten typ charakteru zachowuje si? jak wymagajcy i zarazem niezdecydowany klient, przegldajcy katalog r?nych typw psychicznych i nie mogcy si? zdecydowa?, ktry wybra?.
WOLA: Maj j wypisan na twarzy. Gdyby kiedy? opu?ci?a ich ufno?? w siebie, ?ycie straci?oby dla nich barwy.
POBUDLIWO??: S? pobudliwi w tym sensie, ?e zwracaj wielk uwag? na opini? innych: "Co ludzie o mnie pomy?l?", "Jak wygldam?"
ZDOLNO?? REAKCJI: To ich "wybuchowa" strona. Oskar?a si? ich o agresywno??, podczas gdy w istocie s? jedynie pos?uszni g??bokiemu poczuciu sprawiedliwo?ci.
AKTYWNO??: Oceniaj siebie i innych na podstawie aktywno?ci. W szkole s? mniej bystrzy od innych i ?atwo wpadaj w kompleksy ni?szo?ci z tego powodu. S? doskona?ymi technikami, rolnikami, marynarzami. Odpowiadaj im zawody, w ktrych mog pracowa? r?cznie.
INTUICJA: Nie ufaj intuicji, i robi b?d, gdy? jest ona dobra.
INTELIGENCJA: Troch? powolna, ale g??boka. Ma j sk?onno?? do d?ugiego prze?uwania problemw i trudno im podj? decyzj?.
UCZUCIOWO??: Nie nale?y zaniedbywa? tych ch?opcw pod pretekstem, ?e doskonale sobie sami radz. Potrzebuj bowiem mi?o?ci, ale nie natr?tnej, raczej rozs?dnej czu?o?ci. Musz zna? swoje miejsce na ?onie rodziny i granice swego krlestwa.
MORALNO??: Wierz w wy?sz sprawiedliwo??. Zazwyczaj nie znosz wszelkich kombinacji, ktre na og? le? u podstaw naszych interesw. S? bardzo oddanymi przyjaci?mi. Cechuje ich upr, a tak?e wielka wra?liwo?? na niepowodzenia.
ZDROWIE: Maj wielk ?ywotno??, ktrej nadu?ywaj, od?ywiajc si? byle jak i byle kiedy. Uwaga na kr?gos?up.
ZMYS?OWO??: Seks nigdy nie jest dla nich celem, ale ich temperament musi znale?? uj?cie. Nie s? "poligamiczni" cho? maj? du?e wymagania seksualne. Starajcie si? ich nie rozczarowa?! To mog?oby by? niebezpieczne!
DYNAMIZM: Przyzwoity, towarzyszcy aktywno?ci, ktra jest jedn z g?wnych cech ich charakteru, i podtrzymuje j.
TOWARZYSKO??: Zmienna. Nie lubi natr?ctwa, a czasem bez widocznej przyczyny potrafi okazywa? wam ch?d. Nie obra?ajcie si?, raczej postarajcie si? sobie przypomnie?, czy nie naruszyli?cie ich tajemnego ?wiatka...
PODSUMOWANIE: To warto?ciowi ludzie o bogatej osobowo?ci, solidni, wierni, troch? szorstcy, ale o sercu pe?nym mi?o?ci. Nie s? ?atwi w po?yciu, ale daj tym, ktrych kochaj, rzadkie poczucie bezpiecze?stwa.


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl