logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 06.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: DANIEL


Kiedy DANIEL obchodzi imieniny?
07.21, 10.10, 12.10,


Osobowo??: Ten, co si? u?miecha
Charakter: 87 %
Promieniowanie: 83 %
Rezonans: 76000 drga?/sek.
Kolor: ??ty
G?wne cechy: Inteligencja - Intuicja - Moralno?? - Towarzysko??
Totem ro?linny: Ostrokrzew
Totem zwierz?cy: Kaszalot
Znak: Ryby
TYP: Spokojni, prawie flegmatyczni, nigdy si? nie denerwuj. Nie lubi po?piechu, nigdy nie trac zimnej krwi. Nawet kiedy prze?ywaj wewn?trzny dramat, potrafi zachowa? u?miech.
PSYCHIKA: Zrwnowa?ona. Ten typ charakterologiczny nie stara si? za wszelk cen? b?yszcze?, jest mi?ym kompanem.
WOLA: Do?? silna, ale ulegajca nieprzewidzianym wahaniom. Dlaczego? Nie wiadomo! Na pro?b? o wyja?nienie u?miechn si? tylko i pogr? w g??binach swej ?wiadomo?ci, niczym kaszalot, ich totem.
POBUDLIWO??: S? introwertykami, to znaczy wi?ksz wag? przyk?adaj do w?asnego wewn?trznego ?wiatka, ni? do otoczenia. Nieraz s? nie?miali.
ZDOLNO?? REAKCJI: Od dzieci?stwa ?atwiej przekona? ich argumentami ni? przemoc. S? zazdro?ni w przyja?ni, chc, aby ich przyjaciele (i przyjaci?ki) byli im wierni i zawsze obecni. Nieraz wydaje si?, ?e stawiaj przyja?? wy?ej od mi?o?ci.
AKTYWNO??: Maj sk?onno?? do chwytania dwch srok za ogon. Cz?sto studiuj dwie dziedziny jednocze?nie, np. literatur? i muzyk?, nauki ?cis?e i aktorstwo. Pocigaj ich wolne zawody, ktre pozostawiaj im czas na lektur? i pisanie. Cz?sto s? artystami. Posiadaj siln wyobra?ni? twrcz i dobrze przystosowuj si? do wszystkich zawodw.
INTUICJA: Doskona?a. Nieraz pos?uguj si? zwrotami: "Mam wra?enie, ?e...", "Mj nos mwi mi, ?e...". S?uchajcie ich i nie prbujcie przekonywa?!
INTELIGENCJA: Bardzo analityczna, docierajca a? do sedna, do najdrobniejszych szczeg?w.
UCZUCIOWO??: Cechuje ich bardzo rozwini?ta wyobra?nia i cz?sto maj? trudno?ci z przeniesieniem swych marze? o mi?o?ci w ramy codziennego ?ycia. Nieraz brakuje im agresywno?ci, nie umiej wyrazi? swych uczu?. Nie znosz demonstracji uczuciowych, ca?usw rodziny i pyta? "Czy mnie kochasz?"
MORALNO??: Nie lubi ?y? na marginesie prawa. S? wierni i szanuj ?ycie rodzinne, nawet je?li niektrzy sprawiaj wra?enie "trzymania si? na dystans". Bardzo rani ich niew?a?ciwe zachowanie innych, a zw?aszcza ich niewierno??.
ZDROWIE: ?rednie. Po chorobach powoli wracaj do zdrowia. Potrzebuj zrwnowa?onej diety, sportu, a zw?aszcza wody: hydroterapii, p?ywania, morskich kpieli. Czuwa? nad ustami, z?bami i jelitami.
ZMYS?OWO??: Dra?liwy temat, o ktrym nie chc mwi?, tym bardziej ?e maj? problemy z t dziedzin ?ycia. Istnieje u nich wyra?ny rozd?wi?k mi?dzy trudn do uzewn?trznienia uczuciowo?ci a seksualno?ci, ktrej obecno?? nieraz ich niepokoi.
DYNAMIZM: ?redni, nie pozwala im na zostanie bossami przemys?u czy awanturnikami.
TOWARZYSKO??: Silna, nieraz tytaniczna. Zawsze s? doskonale ubrani, przyjmuj go?ci z pewnym ceremonia?em i s? troch? snobami.
PODSUMOWANIE: Maj du?o uroku. Rodzice i wychowawcy, nie dajcie si? zwie?? ich u?miechni?temu spokojowi, gdy? podobni s? do ostrokrzewu, po ktrego b?yszczcych li?ciach woda sp?ywa nie zostawiajc ?ladu, i ktry posiada tak?e przykre w dotyku kolce...


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl