logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 07.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: CYPRIAN


Kiedy CYPRIAN obchodzi imieniny?
03.10, 08.08, 09.14, 09.16,


Osobowo??: Ten, co os?dza
Charakter: 98 %
Promieniowanie: 97 %
Rezonans: 114 000 drga?/sek.
Kolor: Czerwony
G?wne cechy: Wola - Aktywno?? - Zmys?owo?? - Zdrowie
Totem ro?linny: Wiz
Totem zwierz?cy: Tygrys
Znak: Panna
TYP: Maj siln sk?onno?? do zamykania si? w sobie i os?dzania innych z pewn surowo?ci. S? bardzo subiektywni, rzadko prbuj postawi? si? na czyim? miejscu. Nie mo?na dopu?ci?, by ci ch?opcy stali si? niebezpiecznymi tyranami, jak ich totem tygrys.
PSYCHIKA: Kieruj si? logik, std charakterystyczna sztywno?? zachowa? i s?dw oraz ca?kowity brak dyplomacji. Ich ulubione powiedzenie to " Wz albo przewz". Ich czu?ym punktem jest duma i mo?na wszystko osign?, zr?cznie wykorzystujc ich pragnienie bycia najlepszymi.
WOLA: Despotyczna! Brak s?w, by j okre?li?!
POBUDLIWO??: Jest s?aba, ale nadaje temu typowi charakteru ludzkie ciep?o.
ZDOLNO?? REAKCJI: Z pozoru choleryczna, ale zawsze dobrze kontrolowana. W ich ?yciu wielk rol? odgrywa przyja??. Inteligentnie dobieraj przyjaci? i s? im bardzo oddani. S? jednak bardzo zaborczy i nie wyobra?aj sobie przyja?ni czy mi?o?ci, w ktrej partner nie by?by podporzdkowany. S? bardzo czuli na pora?ki, ktre ura?aj ich dum?.
AKTYWNO??: Z ?atwo?ci bij wszelkie rekordy. Ju? jako dzieci s? zdyscyplinowani i wymagaj tej dyscypliny zarwno od innych, jak i od siebie samych. Pracuj w okre?lonym celu, a nie dla przyjemno?ci niespodziewanych odkry?. Lubi studia medyczne, pociga ich tak?e wojsko i zawody handlowe.
INTUICJA: Przejawiaj pewn nieufno?? wobec intuicji, jednak?e mniej czy bardziej ?wiadomie s?uchaj wewn?trznych g?osw.
INTELIGENCJA: ?ywa, ch?odna, analityczna. Bada sk?adowe elementy sytuacji i wywa?a je.
UCZUCIOWO??: Du?a, nawet je?li objawiaj j z wielk rezerw. Maj bezlitosn pami??, zw?aszcza w dziedzinie uczu?. Nie zapominaj ani o tym, co im zrobiono dobrego, ani o wyrzdzonych krzywdach.
MORALNO??: Jedna z ich najwa?niejszych cech. Przy nich nie ma ?artw z normami post?powania.
ZDROWIE: Ogromna ?ywotno??! Ich wsp?pracownicy strac zdrowie, a ?ony musz mocno si? trzyma?. S? zdrowi i odporni na choroby. Powinni jednak uwa?a? na uk?ad kr?enia i serce.
ZMYS?OWO??: ?ywa, przedwcze?nie rozwini?ta. Cechuje ich silna m?sko??. Natomiast zupe?nie nie znaj si? na psychologii kobiet. Zamiast prbowa? przekonywa? i uwodzi?, wykazuj maniery jaskiniowcw...
DYNAMIZM: Nie wymaga komentarzy!
TOWARZYSKO??: To ich s?aba strona. Ich brak dyplomacji i przemdrza?y ton mog budzi? niech??. Rodzice nie powinni pozwala? tym dzieciom na niegrzeczne czy lekcewa?ce uwagi, ale wpaja? im szacunek wobec innych.
PODSUMOWANIE: Nie rbmy z nich "wielkich z?ych wilkw", gdy? to sprawi?oby im zbyt wielk przyjemno??, a otoczenie wp?dzi?oby w kompleksy ni?szo?ci. Nie zapominajcie, ?e od ich najm?odszych lat trzeba stawia? im opr. Potem b?dzie to trudne... albo wr?cz niemo?liwe!


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl