logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 04.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: CELESTYN


Kiedy CELESTYN obchodzi imieniny?
04.06, 05.19, 07.27,


Osobowo??: Ten co czeka
Charakter: 85 %
Promieniowanie: 83 %
Rezonans: 72000 drga?/sek.
Kolor: ??ty
G?wne cechy: Intuicja - Aktywno?? - Pobudliwo?? - Moralno??
Totem ro?linny: Czosnek
Totem zwierz?cy: Marabut
Znak: Kozioro?ec
TYP: Ich sposb obserwowania innych i spogldania na ?wiat przybli?a ich do mdrej nieruchomo?ci marabuta, ich totemu, Nie wdaj si? w ?adne przygody, dopki gruntownie tego nie przemy?l, czekaj, a? sytuacja ca?kiem si? wyklaruje,
PSYCHIKA: Introwertyczna. Maj sk?onno?? do' zamykania si? w swej skorupie, rodzice powinni z tym walczy?. S? obiektywni, zdolni do po?wi?ce?, cho? brak im pewno?ci siebie. Nieraz s? naprawd? nie?miali.
WOLA: Cz?sto ukryta. Nie nale? do ludzi walcych pi??ci w st?. Nieraz sami nie wiedz, czego chc, albo nie umiej tego wyrazi?.
POBUDLIWO??: Zwlekaj d?ugo, zanim podejm decyzj? a potem nagle zdenerwuj si? i robi odwrotnie ni? postanowili...
ZDOLNO?? REAKCJI: Podchodz z dystansem do wydarze?. S? wiernymi, pewnymi przyjaci?mi. Bardzo wyczuleni na pora?ki, maj? sk?onno?? do t?umienia uczu?.
AKTYWNO??: Doskona?a. Lubi: studia filozoficzne, wszystko, co zwizane z psychologi, medycyn i para medycyn. Mog zosta? s?ynnymi pisarzami, muzykami lub artystami maj?cymi ?wietny kontakt z publiczno?ci. Mog te? by? nowocze?nie i ?mia?o my?lcymi rolnikami, in?ynierami, elektronikami.
INTUICJA: Nieraz przywizuj zbyt wielk wag? do jej g?osu.
INTELIGENCJA: G??boka, syntetyczna. Maj dobr pami??. Ale nie ka?cie im robi? kilku rzeczy naraz, bo strac rwnowag?!
UCZUCIOWO??: D?ugo prze?ywaj rozczarowania. S? raczej zaborczy. Chcieliby kupi? plac, by zbudowa? na nim solidny dom, gdzie mogliby si? schroni?.
MORALNO??: Cechuje ich niezwykle rygorystyczne wyczucie moralne.
ZDROWIE: S? odporni na zm?czenie, potrzebuj jednak snu i ?wie?ego powietrza. S?abe punkty: nerki i oczy, ktre mog powodowa? cz?ste ble g?owy.
ZMYS?OWO??: Pewna pruderia - czy te? kompleks ni?szo?ci - rzutuje na ich sposb traktowania tego problemu. Je?li nieraz bywaj agresywni, wynika to w wi?kszym stopniu z nie?mia?o?ci ni? z brutalnego pragnienia podboju. W gruncie rzeczy s? sentymentalni.
DYNAMIZM: Bardzo s?aby, trzeba ich troch? "popycha?" do dzia?ania.
TOWARZYSKO??: Wol ma?y krg przyjaci? od szerokiego grona znajomych. Maj w ?yciu du?o szcz??cia, co wraz z cierpliwo?ci przyczynia si? do ich sukcesu.
PODSUMOWANIE: Wykazujmy wobec nich tyle cierpliwo?ci, ile oni maj? dla siebie samych. Nie trzeba ich ponagla?.


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl