logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 06.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: BORYS


Kiedy BORYS obchodzi imieniny?
05.25, 08.10,


Osobowo??: Ten, co oznajmia wiosn?
Charakter: 94%
Promieniowanie: 87%
Rezonans: 73 000 drga?/sek.
Kolor: fioletowy
G?wne cechy: Wola - Dynamizm - Aktywno?? - Zdrowie
Totem ro?linny: Morwa
Totem zwierz?cy: Kuku?ka
Znak: Baran
TYP: Sangwinicy, raczej oschli. Nieraz u?ywaj lodowatego tonu, ktry zbija z tropu lub irytuje. Nie zale?y Im zreszt na tym, aby si? podoba?. Bywaj te? m?ciwi. Maj sztywne zasady i ch?tnie wpajaj je innym, w razie potrzeby kijem. Ich dewiz mog?oby by?: "D?o? z betonu w stalowej r?kawicy".
PSYCHIKA: Cudze ?ycie jest g?wnym przedmiotem ich zainteresowania - w tym sensie s? ekstrawertykami. S? szefami, ktrzy my?l tylko o komenderowaniu podw?adnymi.
WOLA: Zazwyczaj bardzo silna, ?eby nie powiedzie? despotyczna. Zarwno w odniesieniu do nich samych, jak i do otoczenia. Ale to wola bez odrobiny dyplomacji, co powoduje wiele dramatw, k?tni i nawet dymisji!
POBUDLIWO??: ?rednia, ale mo?e zabarwi? nami?tno?ci Ich ostre wypowiedzi.
ZDOLNO?? REAKCJI: Silna. S? obiektywni, gotowi wszystko po?wi?ci? dla idei, nawet swych bli?nich! Nie znosz ludzi "letnich", ani te? sprzeciww.
AKTYWNO??: Maj du?e zdolno?ci do pracy w zespole, zw?aszcza w swoim zespole. Liczy si? dla nich tylko rezultat, dlatego mog by? zarwno technikami jak literatami czy naukowcami. Ich prawdziwym celem jest samorealizacja i wype?nienie swej misji.
INTUICJA: Nieraz kieruje nimi natchnienie. Zdarza si? im b?yskawicznie rozwizywa? niezwykle z?o?one problemy.
INTELIGENCJA: Analityczna. Urodzeni konstruktorzy, obdarzeni doskona? pami?ci, niestrudzon ciekawo?ci i sta? czujno?ci. Ich ulubionym has?em jest: "Za wiele mwicie o swych prawach, a za ma?o o obowizkach".
UCZUCIOWO??: Nie znosz niesprawiedliwo?ci, co prowadzi ich do egalitaryzmu uczuciowego. Nie lubi by? pupilkami rodzicw, ale nie chc te? by? traktowani gorzej ni? rodze?stwo.
MORALNO??: Przejawia si? kategorycznymi ocenami: "Tak si? robi", "Tak si? nie robi". Rygoryzm moralny nale?y do ich systemu filozoficznego.
ZDROWIE: Cz?sto je zaniedbuj. Potrzeba im ?wie?ego powietrza. Z racji gwa?towno?ci charakteru nieraz ulegaj wypadkom.
ZMYS?OWO??: Nie lubi komplikacji, ich seksualno?? najlepiej mo?na okre?li? wyra?eniem "mi?o?? po huzarsku".
DYNAMIZM: Prawdziwe bomby. Problem nie le?y w tym, czy wybuchn, ale kiedy wybuchn.
TOWARZYSKO??: Nie lubi traci? czasu z lud?mi, ktrym nie maj? nic do powiedzenia. Niemniej uprzejmo?? zmusza ich do podporzdkowania si? pewnym regu?om. S? pewnymi i wiernymi, ale tyranicznymi i do?? m?czcymi przyjaci?mi.
PODSUMOWANIE: Nie s? ?atwi w po?yciu, ale przynajmniej nigdy si? cz?owiek z nimi nie nudzi. To ludzie d?cy do celu, twrcy zapowiadajcy now er?.


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl