Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 23.07.2024  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chiński kalendarz 
::związki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przysłowia chińskie 
::aforyzmy starożytne 
::aforyzmy współczesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zioła 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHIŃSKI KALENDARZ

rok 2024 jest rokiem:
rok 2024 jest rokiem smoka
smoka


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU()
. - .
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: BOGDAN


Kiedy BOGDAN obchodzi imieniny?
03.19, 07.17, 08.10, 10.09, 11.02, 11.08,


Osobowość: Mężczyzna szukajšcy
Charakter: 81 %
Promieniowanie: 87 %
Rezonans: 94000 drgań/sek.
Kolor: Zielony
Główne cechy: Uczuciowo?ć - Moralno?ć - Zdrowie ­- Wola
Totem roślinny: Wawrzyn
Totem zwierzęcy: Wampir
Znak: Baran
TYP: Bardzo zrównoważony typ charakteru. Są opa­nowani, a przy tym posiadajš dużš się przebija i żywotno?ć.
PSYCHIKA: Żyć czy pracować z nimi - to przyjemno?ć. Obracajš się w prostym ?wiecie, gdzie wystarczy rozumieć i kochać, by być szczę?liwym. Jako ekstrawer­tycy mają zawsze oczy szeroko otwarte na otaczajšcy ?wiat.
WOLA: Sprawia zawsze wrażenie spontaniczno?ci i łatwo?ci, dalekich od ucišżliwych wysiłków.
POBUDLIWO?Ć: U?piona na poziomie życia wew­nętrznego, budzi się w kontakcie z lud?mi. Można powiedzieć, że żywi się innymi, niczym wampir, ich totem.
ZDOLNO?Ć REAKCJI: Stonowana, gdyż w gruncie rzeczy nie potrzebujš się niš posługiwać. Po co się zło?cić czy denerwować, je?li doskonale panuje się nad sytuacjš? Tylko słabi ukrywajš niepewno?ć pod maskš agresji.
AKTYWNO?Ć: Są wiecznymi studentami, którzy przemierzajš ?wiat my?li i uczuć w poszukiwaniu Człowieka Uniwersalnego. Pasjonujš ich psychologia i medycyna. Ich zdolno?ć przystosowywania się i płodno?ć umysłu czyniš z nich do?wiadczonych pisarzy. Mogš też być nadzwyczaj warto?ciowymi nauczyciela­mi, przenikliwymi politykami.
INTUICJA: Ten typ charakteru nie kieruje się intui­cjš, lecz rozumem. Dopiero po osišgnięciu celu spraw­dza, czy miał dobre przeczucie.
INTELIGENCJA: Majš dar rozwikływania najbar­dziej zagmatwanych sytuacji. Posiadajš pojemnš pa­mięć, co czyni z nich chodzšce encyklopedie.
UCZUCIOWOŚĆ: Tym dzieciom wystarczy do szczę?cia widok szczę?cia rodziców. Natychmiast wyczujš, czy wasze pożycie jest udane.
MORALNOŚĆ: Nie pytajcie tych mężczyzn, dlaczego postępujš w ten czy inny sposób. Przypatrzcie się raczej ich skutecznemu i rygorystycznemu pod wzglę­dem moralnym postępowaniu i bierzcie z nich przy­kład.
ZDROWIE: Ich równowaga umysłowa ma swe odbi­cie w zdrowiu, z reguły doskonałym, i w dużej żywotno?ci. W skrajnych przypadkach mogš cierpieć na zaburzenia nerwowe, je?li nie przestrzegajš zdrowego i regularnego trybu życia.
ZMYSŁOWO?Ć: Jest bardzo uzależniona od drgnięć serca... W małżeństwie znajdują możliwo?ć pełnego rozkwitu, którego na ogół pragnš.
DYNAMIZM: Również w tym przypadku przejawia się równowaga charakteru, o której już wspominali?my.
TOWARZYSKOŚĆ: Potrafiš dobierać przyjaciół i ?rodowisko, które obdarzy ich sympatiš, tak im potrzebnš.
PODSUMOWANIE: Nie ma na tym ?wiecie nic doskonałego, toteż i oni nie są ideałami. Jak każdy poszukiwacz, mogš zmylić kierunek, mają jednak tyle uczciwo?ci, że gotowi są w każdej chwili zawrócić na wła?ciwš drogę.


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:Portal imiennik.pl umożliwia przeglądanie interesujących opisów imion, data imienin oraz ciekawych cytatów, aforyzmów oraz znaków zodiaku.
Update cookies preferences

copyright © imiennik.pl