Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 15.07.2024  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chiński kalendarz 
::związki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przysłowia chińskie 
::aforyzmy starożytne 
::aforyzmy współczesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zioła 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHIŃSKI KALENDARZ

rok 2024 jest rokiem:
rok 2024 jest rokiem smoka
smoka


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU()
. - .
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: BAZYLI


Kiedy BAZYLI obchodzi imieniny?
brak imienin dla podanego imienia
(lub brak imienia)!


Osobowość: Ten, co zachęca, co rozkazuje.
Charakter: 96%
Promieniowanie: 94%
Rezonans: 114 000 drgań/sek.
Kolor: Żółty
Główne cechy: Pobudliwość - Intelekt - Towarzysko?ć - Aktywno?ć
Totem roślinny: Trufla
Totem zwierzęcy: Delfin
Znak: Baran
TYP: Ludzie o wyjštkowej inteligencji. Potrafiš robić dziesięć rzeczy naraz, i to robić dobrze.
PSYCHIKA: Nie są łatwi w pożyciu. Wspaniała pamięć w połšczeniu z rozbudzonš ciekawo?ciš popy­cha ich do badam a wszystkiego i do posiadania zdecydowanych poglšdów w każdej sprawie. Są jednocze?nie obiektywni i subiektywni, pełni pewno?ci siebie i względnej nie?miało?ci.
WOLA: Silna, choć może nie do?ć silna jak na tak wyjštkowy charakter.
POBUDLIWO?Ć: Nie należy pozwolić, aby bardzo silna pobudliwo?ć przerodziła się w nerwowo?ć. Mog­liby wtedy okazać się nieuprzejmi, a nawet niesprawie­dliwi.
ZDOLNO?Ć REAKCJI: Są uparci, często sprzeci­wiajš się, gdy zaproponować im co? nowego. Po prostu od poczštku wydaje im się, że znajš najlepszy sposób postępowania. Trudno ich przekonać zwłaszcza że często mają rację!
AKTYWNO?Ć: Bardzo wcze?nie dokonujš wyboru przyszłego zawodu i tak organizujš naukę, aby osišg­nšć zamierzony cel. Są urodzonymi wynalazcami o wysokiej inteligencji i dużych zdolno?ciach manual­nych. Odpowiadajš im wszystkie zawody, w których można rozkazywać, kierować lud?mi i rzeczami. Są doskonałymi organizatorami, ale mają jednš wadę: chcš wszystko robić sami. W gruncie rzeczy są mizant­ropami.
INTUICJA: Dobra, ale nie ufajš jej. Wolš suwak matematyczny, ich zdaniem jest on pewniejszy...
INTELIGENCJA: Błyskotliwa, zarazem syntetyczna i analityczna. Nie należy pozwalać tym dzieciom na cišgłe dyskusje, gdyż zasypiš was masą argumentów.
UCZUCIOWOŚĆ: Rzadko okazujš czuło?ć. Trzeba u tych dzieci rozwijać zrozumienie i miło?ć dla innych, nawet je?li są oni powolniejsi i bardziej ociężali umys­łowo.
MORALNOŚĆ: Nieraz irytujšca dla innych, których kłuje w oczy ten nienaganny przykład... Wobec przyjaciół - mężczyzn i kobiet - wykazujš bezintere­sowno?ć i niezłomnš wierno?ć.
ZDROWIE: Mimo dużej żywotno?ci przejawiajš nie­raz niepokój o swe zdrowie. Powinni wystrzegać się przepracowania umysłowego i ?rodków pobudzajš­cych, uprawiać sport, nie zaniedbywać snu. Joga jest dla nich dobrym odprężeniem.
ZMYSŁOWO?Ć: Zaspokojenie swych pragnień pod­porzšdkowujš okre?lonym planom życiowym. Panujš nad popędem seksualnym, nie chcš tracić kontroli nad biegiem wypadków, nawet w dziedzinie zmysłów.
DYNAMIZM: Czasem ogarniajš ich wštpliwo?ci w samym ?rodku starannie przygotowanego przedsię­wzięcia. Ale zachowujš ten niepokój dla siebie, zwięk­szajšc jeszcze swš nerwowo?ć.
TOWARZYSKOŚĆ: Lubiš przyjmować go?ci, mają lekkš skłonno?ć do zwracania na siebie uwagi otoczenia.
PODSUMOWANIE: Interesujšce charaktery. Nie zaw­sze umiejš rozróżnić między pracš a rodzinš, obowišz­kiem a uczuciem, wspaniałomy?lno?ciš a surowo?ciš. Trochę zanadto inteligentni, by być naprawdę lu­dzcy...


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:Portal imiennik.pl umożliwia przeglądanie interesujących opisów imion, data imienin oraz ciekawych cytatów, aforyzmów oraz znaków zodiaku.
Update cookies preferences

copyright © imiennik.pl