logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 04.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: BALTAZAR


Kiedy BALTAZAR obchodzi imieniny?
01.06,


Osobowo??: Ten, co przechodzi i depcze
Charakter: 99 %
Promieniowanie: 97 %
Rezonans: 114 000 drga?/sek.
Kolor: Czerwony
G?wne cechy: Wola - Aktywno?? - Moralno?? - Dynamizm
Totem ro?linny: Wierzba
Totem zwierz?cy: S?o?
Znak: Strzelec
TYP: Gdy id przed siebie, nic nie mo?e ich zatrzyma?. Przypominaj s?onia, ktry kroczy przez zaro?la, depczc wszystko po drodze i nie zwa?ajc na krzyki l?ku czy nienawi?ci.
PSYCHIKA: Musz mie? w ?yciu okre?lony cel. Z dwojga z?ego wol myli? si? i posuwa? naprzd, ni? mie? racj? i cofa? si?. Brzydz si? ludzkimi s?abo?ciami, prby wzbudzenia w nich wsp?czucia b?d bezowocne. S? subiektywnymi egocentrykami ale mog wszystko po?wi?ci? dla idei.
WOLA: Rodzice wcze?nie zapoznaj si? z nieugi?t wol tych ch?opcw, ktra popycha ich do przechodzenia przez d?ungl? ?ycia i deptania wszystkiego w przej?ciu.
POBUDLIWO??: Opanowana, otoczona barierami, zna swoje miejsce.
ZDOLNO?? REAKCJI: Potrafi zapanowa? nad reakcjami, aby nie ods?ania? swych uczu?, gdy? wrg mg?by to wykorzysta?. Potrzebuj nieprzyjaci?, gdy? dzia?anie wi?e si? dla nich z walk. Natomiast przyja?? nie jest im niezb?dna - ich zdaniem ka?dy ma tylko jednego prawdziwego przyjaciela: siebie samego.
AKTYWNO??: Od m?odych lat rzucaj si? na o?lep w walk?, ktra zaczyna si? przy zdobywaniu dyplomw. P?niej prawie zawsze zostaj szefami: czy to w handlu, czy w przemy?le, wojskowymi, s?dziami.
INTUICJA: Mog si? bez niej oby?, zast?puj j dzia?aniem.
INTELIGENCJA: Zarazem analityczna i syntetyczna, co rzadko si? zdarza. Ich inteligencja nie rzuca si? w oczy, gdy? s? niezbyt komunikatywni i nie staraj si? b?yszcze?. Ich najwi?kszymi sukcesami s? te najmniej widoczne.
UCZUCIOWO??: Bardzo pow?cigliwi w wyra?aniu swych uczu?, nawet, je?li posiadaj wewn?trzn wra?liwo??.
MORALNO??: Z rwnym rygoryzmem stosuj j wobec siebie, jak i wobec innych. Nie znosz cwaniactwa i kombinatorstwa.
ZDROWIE: S?abe punkty to ko?ci i wtroba. Prowadz intensywne ?ycie, nie oszcz?dzajc si?.
ZMYS?OWO??: Pomimo nieco ch?odnego aspektu osobowo?ci odznaczaj si? du? zmys?owo?ci zarwno w dziedzinie seksu, jak i ?akomstwa czy zami?owania do komfortu. Nigdy jednak nie b?d niewolnikami zmys?w. Bior - i zostawiaj, kiedy im si? podoba!
DYNAMIZM: Na rwnym poziomie, aktywno?ci i wol. Std rwnowaga i skuteczno?? w dzia?aniu, znacznie przerastajce mo?liwo?ci innych ludzi.
TOWARZYSKO??: Nie zale?y im na otaczam u si? t?umem.
PODSUMOWANIE: Ile zalet! Prawdziwi superman, powiecie. Jednak?e ?ycie u boku tych "s?oni" wymaga wiele odwagi, a nieraz rezygnacji i nie wyglda tak r?owo.


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl