logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 06.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: AURELIUSZ


Kiedy AURELIUSZ obchodzi imieniny?
09.13,


Osobowo??: Ten, co panuje nad falami
Charakter: 78 %
Promieniowanie: 72 %
Rezonans: 58 000 drga?/sek.
Kolor: Pomara?czowy
G?wne cechy: Towarzysko?? - Intuicja - Zmys?owo?? - Moralno??
Totem ro?linny: Buk
Totem zwierz?cy: Tu?czyk
Znak: Wodnik
TYP: Tak jak morze ma dwa oblicza: jedno spokojne i g?adkie, drugie wzburzone gwa?townym sztormem, tak i ci m??czy?ni maj? dwie maski: to spokojnego gondoliera, ?piewajcego t?skne pie?ni, to marynarza walczcego o ?ycie na statku-widmie...
PSYCHIKA: Maj sk?onno?? do zamykania si? w sobie i odwlekania dzia?ania na zasadzie "Mo?e dzisiaj, mo?e jutro..." Kryj w sobie osobowo?? silnego cz?owieka, zdolnego do uchwycenia steru i uratowania sytuacji, ale ?eby do tego dosz?o, musi by? naprawd? niedobrze!
WOLA: Powiedz wam: "Wola? A co to takiego? A je?li ja mam wol? nic nie robi??"
POBUDLIWO??: S?aba.
ZDOLNO?? REAKCJI: St?umiona, jeszcze s?absza od pobudliwo?ci.
AKTYWNO??: Wyznaj zasad?: "?piesz si? powoli!". Raz zabieraj si? do nauki, raz rzucaj j, ale w ko?cu udaje im si? osign? przyzwoite wyniki. Maj du?e problemy z wyborem zawodu. Lubi polityk?, s? doskona?ymi muzykami, otwiera si? przed nimi kariera poborcy podatkowego, celnika lub policjanta.
INTUICJA: Wyczuwaj nadcigajce burze ?yciowe lepiej ni? albatros na morzu...
INTELIGENCJA: Troch? powolna, analityczna, co prowadzi ich do gmatwania si? w tysice szczeg?w i do odwlekania dzia?ania.
UCZUCIOWO??: Czuli tyrani, ktrych uczucia otaczaj was ?agodnie i parali?uj. Ich ?ony zastanawiaj si?, czy o?enili si? z nimi z mi?o?ci, z po?dania, z ?akomstwa czy te? z pragnienia komfortu.
MORALNO??: Po co komplikowa? sobie ?ycie? Nieszcz??cie ludzko?ci polega na tym, ?e nie potrafi usiedzie? spokojnie w swym pokoju czy ogrdku.
ZDROWIE: Zadowalajce, cho? szybko si? m?cz. S? ?akomi, grozi im oty?o??. Dba? o usta i z?by. ZMYS?OWO??: Biada kobiecie, ktra ?le gotuje! Droga do ich serca wiedzie przez ?o?dek. Kobiety s? dla nich ?a?cuchem, ktry b?dzie ich przykuwa? przez ca?e ?ycie, a pierwszym jego ogniwem jest matka.
DYNAMIZM: Jak?e szokuje to s?owo w tej charakterystyce, pe?nej p?tonw!
TOWARZYSKO??: Przyjmowanie go?ci jest dla nich wci? ponawian przyjemno?ci, gdzie przyja?? i jedzenie s? rwnie wa?ne.
PODSUMOWANIE: Rodzice i wychowawcy, mo?ecie chwyci? te dzieci za ko?nierz i potrzsa? nimi, a? stanie si? cud! Czemu nie? Z poczwarek wyl?gaj si? motyle, gdy robi si? bardzo gorco!


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl