logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 07.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: AURELIAN


Kiedy AURELIAN obchodzi imieniny?
brak imienin dla podanego imienia
(lub brak imienia)!


Osobowo??: M??czyzna wstrzemi??liwy Charakter: 87 %
Promieniowanie: 80 %
Rezonans: 91 000 drga?/sek.
Kolor: Pomara?czowy
G?wne cechy: Aktywno??- Wola-Zmys?owo??
Totem ro?linny: Sosna
Totem zwierz?cy: Wielb?d
Znak: Lew
TYP: D?ugo zastanawiaj si? zanim podejm dzia?anie, ale posiadaj wyjtkow wytrzyma?o??, niczym ich totem, wielb?d. Jak on, zdolni s? do d?ugiego marszu przez ?ycie i do cierpliwego wysi?ku. PSYCHIKA: Cechuje ich otwarto?? na ?ycie ?wiata. S? jednak do?? niespokojni. Nieraz gn?bi ich trudne do wyja?nienia kompleksy ni?szo?ci.
WOLA: S? dzielnymi lud?mi, ale niekiedy walcz bardziej przeciw sobie samym, ni? dla osigni?cia okre?lonego celu.
POBUDLIWO??: Du?o wi?ksza od zdolno?ci reakcji, co t?umaczy ich sk?onno?? do niepokoju. Wahaj si? przed ca?kowitym zaanga?owaniem w przyja??, w szczeglno?ci wystrzegaj si? przyja?ni z kobietami.
ZDOLNO?? REAKCJI: S? raczej obiektywni, taktowni, nawet nie?miali. S? wra?liwi na niepowodzenia, co wywo?uje w nich reakcje obronne idce a? do agresywno?ci, o ktr by si? ich nie podejrzewa?o. Maj sk?onno?? do zahamowa? uczuciowych.
AKTYWNO??: Interesuje ich nauka j?zykw. S? doskona?ymi t?umaczami. Lubi badania naukowe. Gdy zdecyduj si? na wybr zawodu, s? zdolni do wytrwa?ych wysi?kw, by osign? cel. Nie powinni zmienia? zawodu, gdy? z trudem si? przystosowuj.
INTUICJA: Nie ufaj jej, a szkoda, gdy? pozbawiaj si? w ten sposb instynktownego wyczucia psychologii, ktre by si? im przyda?o.
INTELIGENCJA: Analityczna, pozwalajca im na dog??bne badanie wydarze? i wydawanie s?usznych ocen.
UCZUCIOWO??: Maj trudno?ci z wyra?aniem uczu? w sposb, ktry nie wydawa?by si? im ani prymitywny, ani przesadny, ani ?mieszny. To daje z?udzenie ch?odu uczuciowego, ktry daleki jest od tego, co naprawd? czuj.
MORALNO??: Ten typ charakteru szanuje naprawd? tylko to, co kocha.
ZDROWIE: Dobre, ale zale?ne od stanu psychiki. S?aby punkt: plecy, zw?aszcza kr?gi i rdze? kr?gowy.
ZMYS?OWO??: Silna, ale ca?kowicie kontrolowana. W ?yciu seksualnym grzesz nadmiarem szacunku wobec kobiet, czyli brak im troch? "u?a?skiej fantazji": zadaj sobie pytania w chwili, gdy nale?a?oby da? odpowied?.
DYNAMIZM: W tym ca?y problem! Brak im m?skiego zdecydowania. Zanim si? namy?l, mija okazja! Zarwno w interesach, jak i w mi?o?ci.
TOWARZYSKO??: Sto razy wol ?ycie na ?onie rodziny, zw?aszcza w letnim domku na wsi, od ?wiatowego ?ycia.
PODSUMOWANIE: Nie staraj si? za wszelk cen? b?yszcze?, ale posiadaj wielkie zalety charakteru. Je?li nie mwili?my o problemach, ktre stwarzaj jako ch?opcy, to dlatego, ?e bardzo wcze?nie wyruszaj w drog?, z powag wielb?da, ktry ma ca? pustyni? ?ycia przed sob.


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl