logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 07.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: AUGUSTYN


Kiedy AUGUSTYN obchodzi imieniny?
05.27, 08.03, 08.28, 10.31,


Osobowo??: Ten, co p?odzi
Charakter: 76 %
Promieniowanie: 74 %
Rezonans: 62 000 drga?/sek.
Kolor: Zielony
G?wne cechy: Towarzysko??- Uczuciowo??-Zdrowie Totem ro?linny: Jab?o?
Totem zwierz?cy: Sobl
Znak: Waga
TYP: Na og? s? to flegmatycy, ktrzy ch?tnie po?o?yli by si? w cieniu jab?oni, czekajc, a? minie dzie?.
PSYCHIKA: Lubi kontakt z lud?mi, ale wy?cznie po to, by nie czu? si? samotnie. Mi?o?? jest tre?ci ich ?ycia. Potrafi w szcz??liwy sposb ?czy? uczucia, seks, ?akomstwo, lenistwo.
WOLA: Nie ma w niej nic z agresywno?ci. Objawia si? jedynie wyra?eniem zachcianek.
POBUDLIWO??: Na miar? ich woli, nie sprawia im problemw.
ZDOLNO?? REAKCJI: Za ich zewn?trznym spokojem kryje si? istota pe?na talentu i wyobra?ni, ktra nieraz mo?e was zaskoczy?.
AKTYWNO??: Wyznaj zasad?: Nic nie robi?, to b?d, ale robi? za du?o, to zbrodnia.
INTUICJA: Posiadaj rozwini?t intuicj?.
INTELIGENCJA: Analityczna, to znaczy, ?e lubi wdawa? si? w szczeg?y, g?wnie po to, by sk?oni? innych do zaj?cia si? nimi. Maj bowiem dusz? specjalisty: s? aktywni w danym sektorze i kategorycznie odmawiaj zajmowania si? cudzymi sprawami.
UCZUCIOWO??: Chc kocha? i by? kochani. Tragedi jest dla nich ma??e?stwo z kobiet ch?odn uczuciowo. S? pe?ni czu?o?ci dla dzieci i zwierzt, pod warunkiem, ?e te zbytnio si? im nie naprzykrzaj.
MORALNO??: Doskona?a. Z?o?liwcy powiedz, ?e wynika to z braku aktywno?ci, a wi?c okazji. Przyja?? jest dla nich ?wi?ta.
ZDROWIE: Dobre. S? p?odnymi ojcami rodzin. Maj tendencj? do tycia, potrzebuj du?o ruchu. S?abe punkty: genitalia, ?o?dek i jelita. Powinni wystrzega? si? alkoholu.
ZMYS?OWO??: Dotyczy przede wszystkim pi?kna. To, co pi?kne jest dobre.
DYNAMIZM: Po co takie wielkie s?owa? Mwmy raczej o ochocie na zrobienie czego?, o projekcie drzemicym w ich duszy, o nadziei dojrzewajcej w zakamarku ich mzgu.
TOWARZYSKO??: Olbrzymia! Jak ?y? bez innych, kiedy wszystkiego si? po nich oczekuje?
PODSUMOWANIE: Dosy? ju? ?artw z Leonw, gdy? trzeba przyzna?, ?e maj? oni bogate mo?liwo?ci. Pisz pi?knym stylem, dobrze mwi. S? artystami. Maj du?o gustu i lubi pi?kne kobiety. S? na og? w dobrym humorze, nie zadaj zbyt wielu pyta? i roztaczaj woko?o spokojn rado??.


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl