Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 15.07.2024  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chiński kalendarz 
::związki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przysłowia chińskie 
::aforyzmy starożytne 
::aforyzmy współczesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zioła 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHIŃSKI KALENDARZ

rok 2024 jest rokiem:
rok 2024 jest rokiem smoka
smoka


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU()
. - .
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: ATANAZY


Kiedy ATANAZY obchodzi imieniny?
brak imienin dla podanego imienia
(lub brak imienia)!


Osobowość: Człowiek, który czeka i ma nadzieję
I Charakter: 89 %
i Promieniowanie: 82 % ,
I Rezonans: 83 000 drgań/sek.
Kolor: Fioletowy
Główne cechy: Intelekt-Uczuciowo?ć- Towarzysko?ć­-Pobudliwość
Totem roślinny: Brzoza
Totem zwierzęcy: Jastrzšb
Znak: Strzelec
TYP: Jako dzieci wymagajš dyscypliny. Powinni cały czas mieć zajęcie i nie pozostawać sami. W głębi duszy są komediantami i potrafiš z zadziwiajšcym przekona­niem odgrywać wielkš rozpacz.
PSYCHIKA: Nie należy proponować im jednocze?nie paru zadań. Powinni najpierw dokończyć jednš czyn­no?ć, zanim przejdš do drugiej. Są introwertykami, nie wychodzš łatwo z siebie, chyba że w razie wyższej konieczno?ci - wówczas są jednak gro?ni.
WOLA: Silna, gdy wszystko dobrze idzie, chwiejna, gdy co? się komplikuje.
POBUDLIWO?Ć: Zrobiliby wszystko, byle tylko nie okazać wewnętrznego zamętu. Dlatego nie należy osądzać ich pochopnie i zarzucać im powolno?ci czy opó?nienia reakcji.
ZDOLNO?Ć REAKCJI: Pozostawia im szerokie mo­żliwo?ci reagowania, czasem nawet gwałtownie. Są skłonni do przekory. Są bardzo wrażliwi na porażki i łatwo się zniechęcajš.
AKTYWNO?Ć: Mogš zostać doskonałymi aktorami, pisarzami, dramaturgami, lekarzami. Pocišgajš ich wszystkie wolne zawody, ale zmiana zawodu sprawia im trudno?ć.
INTUICJA: Majš dobrš intuicję, dużo uroku, są doskonałymi gawędziarzami.
INTELIGENCJA: Są inteligentni i rozsądni, ale mają pewne trudno?ci z "rozruszaniem" się. Kiedy za? wezmš się za co?" trudno jest ich zatrzymać.
UCZUCIOWOŚĆ: Potrzebujš miło?ci i zrozumienia. Jako dzieci pragnš być ulubieńcami rodziców, nie należy jednak ich rozpieszczać. Uważajš, że motorem ?wiata jest Miło?ć przez wielkie "M".
MORALNOŚĆ: Będš doskonałymi ojcami rodzin. Zasady moralne dajš im poczucie bezpieczeństwa, ale jednocze?nie bywajš pretekstem do uchylenia się od ucišżliwej odpowiedzialno?ci.
ZDROWIE: Szybko się męczš, odżywiajš się w przy­padkowy sposób. Powinni dbać o jelita i o płuca. Uwaga na astmę!
ZMYSŁOWO?Ć: Nie rozpowiadajš szeroko o swych przygodach, toteż niektórzy powštpiewajš w ich męs­ko?ć. W rzeczywisto?ci ich charakter zawiera spory procent kobieco?ci. Trzeba jak najwcze?niej rozwijać w nich cechy męskie, nie dopuszczać, by utrwalił się u nich strach przed kobietami innymi niż matka, gdyż grozi im wiele kompleksów.
DYNAMIZM: Bardzo słaby. Majš natomiast dużo szczę?cia, choć za bardzo na nie liczš. W ogóle mają skłonno?ć do liczenia na innych.
TOWARZYSKOŚĆ: Lubiš przyjmować go?ci. Uwiel­biajš spotkania w gronie przyjaciół. Szczerze pragnš pomagać innym, służyć im, być przydatnymi. Należy szczególnie rozniecać te cechy u tych chłopców.
PODSUMOWANIE: To uroczy ludzie, pełni taktu, inteligentni, mili w towarzystwie. Dlaczego więc spra­wiajš wrażenie, że czego? im brakuje? Czego? Może wytrwało?ci...A może pewnej agresywno?ci, charak­terystycznej dla jastrzębi, ich totemu?


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:Portal imiennik.pl umożliwia przeglądanie interesujących opisów imion, data imienin oraz ciekawych cytatów, aforyzmów oraz znaków zodiaku.
Update cookies preferences

copyright © imiennik.pl