logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 07.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: ATANAZY


Kiedy ATANAZY obchodzi imieniny?
brak imienin dla podanego imienia
(lub brak imienia)!


Osobowo??: Cz?owiek, ktry czeka i ma nadziej?
I Charakter: 89 %
i Promieniowanie: 82 % ,
I Rezonans: 83 000 drga?/sek.
Kolor: Fioletowy
G?wne cechy: Intelekt-Uczuciowo??- Towarzysko??-Pobudliwo??
Totem ro?linny: Brzoza
Totem zwierz?cy: Jastrzb
Znak: Strzelec
TYP: Jako dzieci wymagaj dyscypliny. Powinni ca?y czas mie? zaj?cie i nie pozostawa? sami. W g??bi duszy s? komediantami i potrafi z zadziwiajcym przekonaniem odgrywa? wielk rozpacz.
PSYCHIKA: Nie nale?y proponowa? im jednocze?nie paru zada?. Powinni najpierw doko?czy? jedn czynno??, zanim przejd do drugiej. S? introwertykami, nie wychodz ?atwo z siebie, chyba ?e w razie wy?szej konieczno?ci - wwczas s? jednak gro?ni.
WOLA: Silna, gdy wszystko dobrze idzie, chwiejna, gdy co? si? komplikuje.
POBUDLIWO??: Zrobiliby wszystko, byle tylko nie okaza? wewn?trznego zam?tu. Dlatego nie nale?y os?dza? ich pochopnie i zarzuca? im powolno?ci czy op?nienia reakcji.
ZDOLNO?? REAKCJI: Pozostawia im szerokie mo?liwo?ci reagowania, czasem nawet gwa?townie. S? sk?onni do przekory. S? bardzo wra?liwi na pora?ki i ?atwo si? zniech?caj.
AKTYWNO??: Mog zosta? doskona?ymi aktorami, pisarzami, dramaturgami, lekarzami. Pocigaj ich wszystkie wolne zawody, ale zmiana zawodu sprawia im trudno??.
INTUICJA: Maj dobr intuicj?, du?o uroku, s? doskona?ymi gaw?dziarzami.
INTELIGENCJA: S? inteligentni i rozs?dni, ale maj? pewne trudno?ci z "rozruszaniem" si?. Kiedy za? wezm si? za co?" trudno jest ich zatrzyma?.
UCZUCIOWO??: Potrzebuj mi?o?ci i zrozumienia. Jako dzieci pragn by? ulubie?cami rodzicw, nie nale?y jednak ich rozpieszcza?. Uwa?aj, ?e motorem ?wiata jest Mi?o?? przez wielkie "M".
MORALNO??: B?d doskona?ymi ojcami rodzin. Zasady moralne daj im poczucie bezpiecze?stwa, ale jednocze?nie bywaj pretekstem do uchylenia si? od uci?liwej odpowiedzialno?ci.
ZDROWIE: Szybko si? m?cz, od?ywiaj si? w przypadkowy sposb. Powinni dba? o jelita i o p?uca. Uwaga na astm?!
ZMYS?OWO??: Nie rozpowiadaj szeroko o swych przygodach, tote? niektrzy powtpiewaj w ich m?sko??. W rzeczywisto?ci ich charakter zawiera spory procent kobieco?ci. Trzeba jak najwcze?niej rozwija? w nich cechy m?skie, nie dopuszcza?, by utrwali? si? u nich strach przed kobietami innymi ni? matka, gdy? grozi im wiele kompleksw.
DYNAMIZM: Bardzo s?aby. Maj natomiast du?o szcz??cia, cho? za bardzo na nie licz. W ogle maj? sk?onno?? do liczenia na innych.
TOWARZYSKO??: Lubi przyjmowa? go?ci. Uwielbiaj spotkania w gronie przyjaci?. Szczerze pragn pomaga? innym, s?u?y? im, by? przydatnymi. Nale?y szczeglnie roznieca? te cechy u tych ch?opcw.
PODSUMOWANIE: To uroczy ludzie, pe?ni taktu, inteligentni, mili w towarzystwie. Dlaczego wi?c sprawiaj wra?enie, ?e czego? im brakuje? Czego? Mo?e wytrwa?o?ci...A mo?e pewnej agresywno?ci, charakterystycznej dla jastrz?bi, ich totemu?


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl