logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 07.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: ARMANDA


Kiedy ARMANDA obchodzi imieniny?
brak imienin dla podanego imienia
(lub brak imienia)!


Osobowo??: Ta, co przyswaja
Charakter: 83 %
Promieniowanie: 76 %
Rezonans: 90000 drga?/sek.
Kolor: ??ty
G?wne cechy: Wola-Aktywno??
Totem ro?linny: Grab
Totem zwierz?cy: Szara?cza
Znak: Panna
TYP: To cierpliwe, dobrze zorganizowane flegmatyczki, ktre zawsze osigaj swj cel. Przegryzaj si? przez wszystkie przeszkody, niczym ich totem, szara?cza.
PSYCHIKA: Je?li zdarzaj si? im kolejne pora?ki, ogarnia je rozgoryczenie. Nie ulegaj wp?ywom, je?li wbij sobie co? do g?owy, to trudno nak?oni? je do zmiany zdania. S? bardzo subiektywne, patrz na wszystko przez pryzmat w?asnej osoby. S? przebieg?e, maj? du?o pewno?ci siebie.
WOLA: Prawie doskona?a, ale brak im wytrwa?o?ci, co powoduje pewne os?abienie wysi?kw w trakcie realizacji zamierze?.
POBUDLIWO??: Staraj si? jak najmniej uzewn?trznia? swe emocje, s? ws?uchane w swj wewn?trzny ?wiatek. Maj nielicznych, ale wyprbowanych przyjaci?. Posiadaj silny zmys? kole?e?stwa, zw?aszcza w ?yciu zawodowym.
ZDOLNO?? REAKCJI: Rwnie? umiarkowana, ale te kobiety z trudem opieraj si? ch?ci rzucenia uszczypliwej uwagi swym "kumpelkom", albo, co gorsza, m??owi, ktry nieraz jest ich ulubion ofiar, zw?aszcza w towarzystwie.
AKTYWNO??: Jako uczennice s? mo?e mniej bystre, ale bardzo pilne. Nie odstraszaj ich nauki ?cis?e, ch?tnie podejmuj raczej "m?skie" studia. Mog by? sekretarkami, ksi?gowymi, sprzedawczyniami. S? rwnie? dobrymi "kobietami interesu", twardymi w dziedzinie finansw.
INTUICJA: ?rednia. Rzadko si? ni pos?uguj, wol logiczne dzia?anie.
INTELIGENCJA: Typy refleksyjne, o bardzo analitycznej inteligencji, nieraz gubi si? w szczeg?ach, nie mogc uchwyci? g?wnych zarysw sytuacji.
UCZUCIOWO??: Wydaj si? ch?odne, ale s? tylko skryte. Nie ujawniaj swych uczu?. ?yj raczej obok rodziny, ni? w rodzinie.
MORALNO??: Mo?na powiedzie?: uczciwa, cho? raczej instynktowna. Inaczej mwic, nieraz wydaje im si?, ?e mo?na bez szkody pogwa?ci? pewne zasady.
ZDROWIE: Doskona?e. S? ostro?ne i potrafi je oszcz?dza?. Nale?y jedynie dba? o ?o?dek. Zalecane ?wie?e powietrze, joga i spacery.
ZMYS?OWO??: Wydaj si? niezbyt zainteresowane t dziedzin, ale uwaga: maj? w sobie "u?piony wulkan", ktrego nieprzewidziany wybuch mo?e dostarczy? wielu niespodzianek!
DYNAMIZM: Stanowi dla nich pewien problem. Gdy warunkiem sukcesu jest ich w?asna energia i przedsi?biorczo??, maj? trudno?ci z: osigni?ciem ?wietnych rezultatw.
TOWARZYSKO??: Zale?na od humoru. Nie bardzo wiadomo, co naprawd? my?l. Pod ich krzywym u?mieszkiem kryje si? niepokojcy upr.
PODSUMOWANIE: To d?ugodystansowe biegaczki. Powoli startuj w ?yciu, potem osigaj w?a?ciw sobie szybko?? i mog doj?? bardzo daleko.


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl