logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 07.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: ARKADIUSZ


Kiedy ARKADIUSZ obchodzi imieniny?
brak imienin dla podanego imienia
(lub brak imienia)!


Osobowo??: Ten, co krzyczy
Charakter: 91 %
Promieniowanie: 87%
Rezonans: 82 000 drga?/sek.
Kolor: Czerwony
G?wne cechy: Aktywno?? - Wola - Dynamizm - Uczuciowo??
Totem ro?linny: Eukaliptus
Totem zwierz?cy: Czapla
Znak: Skorpion
TYP: Maj dusz? rycerza, zawsze gotowego do obrony wdw i sierot. Chc wykrzycze? swe oburzenie, mi?o??, bl krzycz, by zaalarmowa? opini? publiczn, by zaprotestowa? przeciw niesprawiedliwo?ci. Nie robi tego w uniesieniu, kieruje nimi g??bokie przekonanie.
PSYCHIKA: Bez wtpienia maj? w sobie co? z Don Kichota. S? jednocze?nie ekstrawertykami - czyli ?e gotowi s? rzuci? si? w obronie Dulcynei i introwertykami - czyli ?e po wype?nieniu swej misji mog zamkn? si? w pustelni i rozmy?la? nad losem ludzko?ci.
WOLA: Bardzo silna, ale daje o sobie zna? tylko chwilami. Jednak te chwile wiele znacz w ich ?yciu, a tak ?e w ?yciu, rodzicw i wychowawcw.
POBUDLIWO??: Poni?ej ?redniej.
ZDOLNO?? REAKCJI: Jak to si? dzieje, ?e przy tak nik?ej pobudliwo?ci ograniczonej zdolno?ci reagowania s? Don Kichotami? Po prostu nie kieruj si? emocjami, lecz wyostrzonym poczuciem sprawiedliwo?ci.
AKTYWNO??: Ich marzeniem jest uko?czenie studiw prawniczych i zostanie adwokatem, s?dzi, publicyst. Odpowiadaj im wszystkie zawody, w ktrych mo?na wykrzycze? swe oburzenie i ?da? g?w!
INTUICJA: Zbyt cz?sto gardz intuicj i wierz tylko w rozum, podczas gdy w istocie powoduj si? mrzonkami.
INTELIGENCJA: Bardzo wcze?nie dojrzewaj umys?owo. Na og? s? to rozgarni?te dzieci o syntetycznej inteligencji. Doskonale potrafi oceni? sytuacj?.
UCZUCIOWO??: S? obra?alscy, gderliwi, wojownicy, ale chc by? kochani i gotowi s? p?aka? z rozczulenia przy pierwszej okazji.
MORALNO??: Ta despotyczna i nieraz ?lepa moralno?? wszystko komplikuje, gdy? w?a?nie w jej imieniu ci wojownicy wyruszaj na wypraw? krzy?ow.
ZDROWIE: Trzeba tym ch?opcom zapewni? zdrowy tryb ?ycia, z du? dawk sportu i snu. S?abe punkty: gard?o, p?uca i nerki.
ZMYS?OWO??:. Patrz na ni przez pryzmat swych marze?. Wi?e si? ona dla nich z poszukiwaniem Idea?u.
DYNAMIZM: Ogromny! Mo?e to by? niebezpieczne, je?li ich wybuchowy charakter b?dzie s?u?y? niew?a?ciwej ideologii.
TOWARZYSKO??: Ci m??czy?ni mog zosta? agitatorami lub nawiedzonymi. Trzeba za wszelk cen? dba?, by stali mocno na ziemi.
PODSUMOWANIE: Pozwlmy wykrzycze? swj entuzjazm i przekonania tym ludziom pe?nym nie zawsze jasnych idea?w, ale nie zapomnijmy, ?e wyprawy krzy?owe niekiedy ko?czy?y si? tragicznie.


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl