logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 07.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: ANTONINA


Kiedy ANTONINA obchodzi imieniny?
03.01, 05.03, 05.10,


Osobowo??: Ta, co s?ucha
Charakter: 76 %
Promieniowanie: 68 %
Rezonans: 74000 drga?/sek.
Kolor: Czerwony
G?wne cechy: Pobudliwo?? - Moralno?? - Uczuciowo?? - Intuicja
Totem ro?linny: Pio?un
Totem zwierz?cy: Kaczka
Znak: Rak
TYP: Jak kaczka, ich totem, doskonale czujca si? w wodzie, a gorzej na sta?ym ldzie, tak i te kobiety rozkwitaj w ?yczliwym i czu?ym ?rodowisku, ale ?le znosz trudne warunki codziennego ?ycia. PSYCHIKA: Maj sk?onno?? do unikania odpowiedzialno?ci, uciekania od niej bd? w beztroskie ?ycie, bd? w nieko?czce si? marzenia. ?atwo ulegaj wp?ywom, brakuje im pewno?ci siebie.
WOLA: Mierna, na miar? ich uczuciowo?ci aktywno?ci.
POBUDLIWO??: Marzenia odgrywaj du? rol? w ich ?yciu.
ZDOLNO?? REAKCJI: Bardzo s?aba. Nigdy nie dziel si? z otoczeniem urokami swego wewn?trznego ogrodu, gdzie kwitn cudowne kwiaty i fruwaj barwne motyle. Ale pod tym kryje si? jaka? gorycz, jak posmak pio?unu, ich totemu...
AKTYWNO??: Wyobra?acie sobie, ?e te "dziewcz?ta-kwiaty" b?d zmywa?, obciera? nosy dzieciakom, cerowa? m??om skarpetki? Dawniej by?y cudownymi ksi??niczkami w sukniach o d?ugich trenach. Pracuj z konieczno?ci, bez przekonania, najch?tniej jako konserwatorki w muzeum, dokumentalistki, bibliotekarki, laborantki.
INTUICJA: Nadzwyczajna. Du?o ?ni i potrafi interpretowa? swe sny. Ale uwaga na depresje psychiczne! Unika? psychoanalizy, ktra rozdar?aby te delikatne dusze.
INTELIGENCJA: Syntetyczna, pozwalajca okre?li? sposoby osigni?cia sukcesu, ale troch? przyt?umiona przez nie?mia?o??.
UCZUCIOWO??: Potrzebuj wiele mi?o?ci, by mie? poczucie bezpiecze?stwa, ale ta mi?o?? wydaje im si? tak materialna, tak brutalnie agresywna, ?e odrzucaj j, kryjc si? pod mask fa?szywego cynizmu.
MORALNO??: To s?owo nic dla nich nie znaczy. Moralno?? jest dla nich zwizana z dzia?aniem, a ?e unikaj go, odrzucaj te? odpowiedzialno?? moraln.
ZDROWIE: Potrzebuj uregulowanej diety, wypoczynku po obiedzie, snu, spokoju i nie m?czcych sportw. Zw?aszcza wskazane s? spacery.
ZMYS?OWO??: S?aba, przedstawia sob t? cz??? pod?wiadomo?ci, ktra je przera?a.
DYNAMIZM: Jeszcze mniejszy ni? aktywno??.
TOWARZYSKO??: Od lat m?odzie?czych nale?y sk?ania? je do rozrywek, wychodzenia z przyjaci?mi, gdy? maj? tendencj? do trzymania si? na uboczu.
PODSUMOWANIE: Kochaj przyrod?. Trudno je pochwyci?, gdy? w wyobra?ni wci? uciekaj ku s?onecznym krajom...


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl