logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 06.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: AMELIA


Kiedy AMELIA obchodzi imieniny?
03.30, 07.10,


Osobowo??: Ta, ktra si? zastanawia
Charakter: 88 %
Promieniowanie: 90 %
Rezonans: 88 000 drga?/sek.
Kolor: Fioletowy
G?wne cechy: Towarzysko?? - Intelekt - Dynamizm - Zdrowie
Totem ro?linny: Fio?ek
Totem zwierz?cy: Rudzik
Znak: Wodnik
TYP: Skromne z pozoru, ale w delikatny sposb obecne, niczym ich totem fio?ek. Wci? zastanawiaj si? nad prawdziw natur swego dwoistego charakteru, z?o?onego jednocze?nie z rezerwy i z pragnienia imponowania. Nic wi?c dziwnego, ?e ich totemem zwierz?cym jest rudzik, ktry pragnie, by go widziano.
PSYCHIKA: To poszukiwanie w?asnej osobowo?ci prowadzi je nieraz do zamykania si? w sobie. Cz?sto brak im ?mia?o?ci i pewno?ci siebie, ale pierwsze sukcesy sercowe czy zawodowe szybko im pomog. Zr?cznie wykorzystuj sw nie?mia?o??.
WOLA: Bardzo silna, s?u?y im do budowania sukcesw na fundamencie poczucia obowizku.
POBUDLIWO??: Ten typ charakteru doskonale wie, dokd mo?na si? posun? i potrafi zatrzyma? si? przed dozwolon granic.
ZDOLNO?? REAKCJI: Bardzo s?aba. Dzi?ki temu wytwarzaj wok? siebie aur? spokojnej pokory, ktra pozwala im na doprowadzenie do ko?ca planw zawodowych czy towarzyskich.
AKTYWNO??: Sprawiaj wra?enie, ?e wol innych zagoni? do pracy, ni? same pracowa?. Nie maj? wielkich ambicji, ale wiedz, jak drog? obra?. Lubi sport, s? doskona?ymi p?ywaczkami. Wszystko, co zwizane z elektronik, radiem i telewizj, mo?e przynie?? im sukces. Mog tak?e by? pediatrami lub przedszkolankami, gdy? od dzieci?stwa lubi ma?e dzieci.I nie zapominajcie panowie, ?e nieraz udaje im si? wyj?? za swego szefa!
INTUICJA: Dobra, poparta wysokiej klasy zmys?em psychologicznym. Wiedz, jak strategi? obra?. Lubi udawa? "kobiet?-dziecko" i niekiedy po czterdziestce maj? ochot? na kokardy i lizaki.
INTELIGENCJA: Nie usi?uj b?yszcze? dla samej przyjemno?ci zadziwienia innych. Posiadaj bardzo syntetyczn inteligencj?, ktra pozwala im unikn? wielu b??dw ?yciowych, gdy? jasno widz wszystkie okoliczno?ci towarzyszce danej sprawie.
UCZUCIOWO??: Umiej by? zaborcze w inteligentny sposb, to znaczy podporzdkowuj sobie innych nie przykuwajc ich do siebie. S? uczuciowe z pewn doz fa?szywej niewinno?ci, ktra robi du?e wra?enie na m??czyznach.
MORALNO??: Raczej tajemnicza. Potrafi by? dwulicowe, czego ich otoczenie nie dostrzega. Rodzice, bd?cie czujni...
ZDROWIE: Doskona?e, s?u?y im przez d?ugie lata. Maj tendencj? do tycia, jednak?e zbyt rygorystyczne diety-cud nie s? zalecane ze wzgl?du na chwiejn przemian? materii. Dba? o kr?enie i kolana, a wi?c ostro?nie ze sportami zimowymi.
ZMYS?OWO??: Silna i z?o?ona. Mamy tu wyrachowanie i niezdecydowanie, l?ki, seksualno?? i. masochizm! Kobiety te nie czuj powo?ania do macierzy?stwa, co przysparza im wielu problemw.
DYNAMIZM: Przewa?a nad aktywno?ci, co oznacza, ?e wi?cej mwi ni? robi...
TOWARZYSKO??: s? zawsze gotowe do wy?wiadczenia przys?ugi, nawet je?li robi to z my?l o odwzajemnieniu... Wspania?e gospodynie, przyjmuj go?ci z wielkim wdzi?kiem, potrafi pozosta? troch? w cieniu, by nie za?miewa? sw osob go?ci.
PODSUMOWANIE: Wci? zastanawiaj si? nad sob i nawet w?rd najwi?kszych sukcesw okazuj Pewien niepokj, by? mo?e spowodowany ?wiadomo?ci, ?e ich sukces nie odpowiada zas?ugom.


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl