logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 06.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: ALICJA


Kiedy ALICJA obchodzi imieniny?
04.18, 06.21, 12.16,


Osobowo??: Kobieta ciszy
Charakter: 90 %
Promieniowanie: 94 %
Rezonans: 93 000 drga?/sek.
Kolor: ??ty
G?wne cechy: Wola- Towarzysko?? - Dynamizm - Intelekt
Totem ro?linny: Wrzos
Totem zwierz?cy: Karp
Znak: Ryby
TYP: Nie s?d?cie, ?e s? nieme, nawet je?li ich totemem jest karp. Ale s? to osoby, zdolne doprowadzi? do ko?ca najbardziej tajemne projekty. Z regu?y s? to kobiety "z klas?", budzce sympati?.
PSYCHIKA: Szukaj samookre?lenia raczej poprzez dzia?anie ni? s?owa. Posiadaj m?sk umiej?tno?? rzdzenia. S? obiektywne, pewne siebie.
WOLA: Od dzieci?stwa bardzo silna. Musz mie? wok? siebie osoby o rwnie zdecydowanej woli, w przeciwnym razie wezm w swe r?ce los swj i swojej rodziny!
POBUDLIWO??: S? wiernymi przyjaci?kami zarwno dla kobiet, jak i m??czyzn, co rzadko si? zdarza. Jednak?e ich zachowanie wobec przyjaci? jest tak nierwne, ?e przypomina kolejk? grsk!
ZDOLNO?? REAKCJI: ?atwo wybuchaj. Ale wykorzystuj te wybuchy, by wyrwna? rachunki. S? bardzo przekorne, lubi mwi? "nie", sprzecza? si? i upiera?.
AKTYWNO??: Co postanowione, to zrobione. Najwa?niejszy jest dla nich wybr zawodu. Pocigaj je zawody, gdzie nale?y rozkazywa?, nawet je?li s? ryzykowne. Dobrze radz sobie w interesach. Je?li s? artystkami - a to cz?sto si? zdarza - zostan rze?biarkami lub malarkami. W ka?dym przypadku potrafi owin? sobie innych wok? palca.
INTUICJA: Maj w sobie co? tajemniczego, nieokre?lonego, co sprawia, ?e otoczenie zadaje sobie tysic pyta? co do ich osobowo?ci.
INTELIGENCJA: Bogata, pe?na, syntetyczna. Chwytaj w lot ca?o?? zagadnienia. Trzeba jednak uczy? te dziewcz?ta, aby nie lekcewa?y?y szczeg?w i dok?adnie studiowa?y ka?dy problem.
UCZUCIOWO??: Zaborcze, ale bez przesady. Cechuje je pewna rezerwa: nie lubi wywleka? swych uczu? na ?wiat?o dzienne.
MORALNO??: Zdarza si?, ?e moralno?? pod?a u nich za dzia?aniem, niczym intendentura za armi. Je?li wyda im si? to u?yteczne, mog zmieni? wyznanie.
ZDROWIE: Wydaje im si?, ?e maj? ko?skie zdrowie, i wcale go nie oszcz?dzaj, za ma?o ?pi, nie od?ywiaj si? racjonalnie, przepracowuj si?. Drobne dolegliwo?ci mog uprzykrza? im ?ycie. S?abe punkty: system wegetatywny, narzdy rodne.
ZMYS?OWO??: Ten typ charakteru odczuwa silne pragnienie, by ?y? pe?ni ?ycia. S? zmys?owe: ?akomstwo, przyjemno?ci, seks tworz u nich mieszank? - szcz??liw lub niebezpieczn.
DYNAMIZM: Stanowi obietnic? pi?knej kariery dla tych kobiet o ukrytych m?skich cechach.
TOWARZYSKO??: S? niezrwnanymi paniami domu, umiej sprawi?, by go?cie dobrze si? bawili, potrafi rwnie? w inteligentny sposb wykorzysta? znajomo?ci dla swych interesw, gdy? maj? du?o ambicji. Bardzo kochaj rodzin?, o ile ich ona nie przyt?acza, maj? bowiem niezale?ny charakter.
PODSUMOWANIE: Jak na kobiety maj? bardzo silny charakter. Te "kobiety ciszy" posiadaj tajemn moc...


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl