logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 06.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: ALEKSANDRA


Kiedy ALEKSANDRA obchodzi imieniny?
08.28, 10.11, 11.09, 11.24,


Osobowo??: Ta, ktra naciera
Charakter: 98 %
Promieniowanie: 98 %
Rezonans: 73000 drga?/sek.
Kolor: Niebieski
G?wne cechy: Wola - Aktywno?? - Towarzysko?? - Zmys?owo??
Totem ro?linny: G?g
Totem zwierz?cy: Hipopotam
Znak: Baran
TYP: Trudno im si? oprze?, gdy? - jak ich totem, g?g - s? zarazem wdzi?czne i k?uj?ce. Rzucaj? si? na o?lep i uderzeniami g?owy toruj? sobie drog?. Maj? tak?e dar wpl?tywania si? w beznadziejne sytuacje, z ktrych potem trudno im wybrn??.
PSYCHIKA: Potrzebuj? szerokich kontaktw ze ?wiatem. Maj? p?odn?, ale troch? spaczon? wyobra?ni? i makiaweliczny umys?. S? nadmiernie zaborcze, marz? o posiadaniu niewolnikw, poczynaj?c od rodzicw.
WOLA: Gdyby charakteryzowa? czo?g albo buldo?er, znalaz?oby si? podobnie siln? wol?! Zatrzymanie si? jest dla nich cofaniem si?, a cofanie si? - pora?k?... Biada tym, ktrzy nie mog? za nimi nad??y?!
POBUDLIWO??: Ca?kowicie pod kontrol?. Pragn? niezale?no?ci, maj? sk?onno?? do szukania przygd.
ZDOLNO?? REAKCJI: Niebezpieczna, gdy sprawy nie przyjmuj? po??danego przez nie obrotu, a winny tego wpadnie im w r?ce. M??owie tych pi?knych tygrysic z trudem prze?yj? te straszne godziny. A wy, rodzice, trzymajcie si? mocno!
AKTYWNO??: Osza?amiaj?ca i zara?liwa. Przy nich wszystko musi by? w ruchu a raczej wszyscy: rodzice, koledzy, potem m?? i dzieci... Poci?ga je wszystko, co zwi?zane z podr?ami, a tak?e zawody medyczne i para medyczne. Potrzebuj? w?adzy, mog? wi?c by? dyrektorkami szk?, sekretarkami dyrektora itp. Doskonale si? przystosowuj?, je?li s? paniami sytuacji, ale znacznie gorzej, gdy zale?? od czyjej? woli.
INTUICJA: ?rednia. Je?li "maj? nosa", nie jest to wynikiem intuicji, lecz najsubtelniejszej logiki.
INTELIGENCJA: Bardziej praktyczna ni? b?yskotliwa, ca?kowicie na us?ugach dzia?ania.
UCZUCIOWO??: Jest zadziwiaj?cym koktajlem przyja?ni, zmys?owo?ci, seksu... Rzucaj? si? w obj?cia napotkanych ludzi, potem o nich zapominaj?, znw ich odnajduj?... Nie oczekujcie od nich ci?g?ej czu?o?ci.
MORALNO??: Nieco gi?tka. Czy chcecie, by odgrywa?y "?wi?toszki", gdy wszystkie b?bny piek?a wzywaj? je na sabat
ZDROWIE: Dobre, ale nie s?u?y mu ich tryb ?ycia: brak snu, nieregularne posi?ki itd. S?abe punkty: w m?odo?ci uk?ad oddechowy, zw?aszcza p?uca. Uwa?a? na wypadki, z?amania ko?ci spowodowane nieostro?no?ci? tych burzliwych charakterw.
ZMYS?OWO??: Wszystko albo nic! Nieraz ulegaj? gwa?townym porywom. Tylko wielka mi?o?? mo?e je pohamowa?.
DYNAMIZM: Na najgorszym poziomie!
TOWARZYSKO??: Otoczenie nieraz przera?one jest ich werw?, ale ma pewno??, ?e przy nich "co? si? b?dzie dzia?o". Mo?e trudno jest z nimi ?y?, ale ?y? bez nich jest bardzo nudno.
PODSUMOWANIE: Starajmy si? pod??a? za tymi czo?gami, ktre co rano wyruszaj? na wojn?!


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl