logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 03.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: ALBIN


Kiedy ALBIN obchodzi imieniny?
03.01, 03.31, 09.15, 12.02,


Osobowo??: Ten, co ?yje w dwch ?wiatach
Charakter: 89 %
Promieniowanie: 80 %
Rezonans: 69 000 drga?/sek.
Kolor: Niebieski
G?wne cechy: Pobudliwo?? - Uczuciowo?? - Intuicja Totem ro?linny: Naparstnica
Totem zwierz?cy: Konik morski
Znak: Wodnik
TYP: Ci m??czy?ni s? zarazem nerwowi i sentymentalni. Psychicznie przypominaj koniki morskie, ktre zdaj si? spa? w wodzie, by nagle si? zbudzi?.
PSYCHIKA: S? zaborczy, cho? tego nie okazuj. Ich ?ycie seksualne ma dwa aspekty: uczuciowo?? prowadzi ich do idealizowania i okrutnych rozczarowa?, a agresywna zmys?owo?? stawia ich cz?sto w niezr?cznych sytuacjach. Cechuje ich bierno??, ktra mo?e niekiedy przeradza? si? w lekkie sk?onno?ci masochistyczne.
WOLA: Raczej s?aba. Wi?e si? to z niezdecydowanym zachowaniem.
POBUDLIWO??: ?rednia. Zrozummy si? jednak dobrze: nieraz ka?e ona na siebie czeka?, aby p?niej nas zaskoczy?.
ZDOLNO?? REAKCJI: Zdaje si?, ?e drzemi w swych wewn?trznych g??binach, gdy? s? introwertykami - a jednak spostrzegaj wszystko z du? ostro?ci.
AKTYWNO??: ?rednia, ale nie znaczy to bynajmniej, ?e mierna. Zanim przystpi do dzia?ania, gromadz si?y i mo?liwo?ci.
INTUICJA: Pos?uguj si? ni znacznie cz??ciej w swej obronie ni? w rozwijaniu dynamizmu. W ?yciu cz?sto wykorzystuj dwoisto?? swego charakteru, ktra pozwala im na wybr najdogodniejszych rozwiza?.
INTELIGENCJA: Ich ciekawo?? jest w dziwny sposb selektywna. Pasjonuj si? drobiazgami, a przechodz obok wielkich rzeczy, nie rzuciwszy nawet na nie okiem.
UCZUCIOWO??: Ich wewn?trzny ?wiatek jest dla nich wa?niejszy ni? wszystko, co dzieje si? na zewntrz. Nieraz ulegaj wp?ywom, kiedy indziej s? uparci. Nie s? zbyt pewni siebie, raczej nie?miali.
MORALNO??: Umiej si? przystosowa? do wydarze?. Ich system warto?ci niekiedy nie jest zbyt jasny.
ZDROWIE: Dobre, ale szybko si? m?cz. Potrzebuj du?o snu, powinni prowadzi? spokojne ?ycie. Uwaga na choroby zaka?ne. Zw?aszcza trzeba dba? o oczy i oskrzela.
ZMYS?OWO??: ?ycie seksualne jest u nich podporzdkowane uczuciom. Potrzebuj du?o czasu, by okaza? swoje pragnienia, potem wszystko idzie szybko...
DYNAMIZM: Niezbyt przekonywajcy. S? doskona?ymi technikami, zw?aszcza w dziedzinie elektryki lub elektroniki, in?ynierami aeronautyki, s? zorganizowanymi badaczami, umiejcymi kierowa? jednocze?nie wieloma pracami.
TOWARZYSKO??: S? bardzo towarzyscy, o ile s? w dobrym nastroju, co nie zawsze ma miejsce. Nie lubi rezygnowa? z drobnych przyzwyczaje?.
PODSUMOWANIE: Nie dajcie si? zwie?? ich zachowaniu, gdy? nieraz zaskocz was szybko?ci dzia?ania, podczas gdy s?dzili?cie, ?e nie s? zdolni zapanowa? nad sytuacj.


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl