logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 06.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: ADRIANNA


Kiedy ADRIANNA obchodzi imieniny?
03.04, 07.08, 09.08,


Osobowo??: Ta, co k?uje
Charakter: 92 %
Promieniowanie: 90 %
Rezonans: 90 000 drga?/sek.
Kolor: Niebieski
G?wne cechy: Wola - Aktywno?? - Intuicja -Zdrowie
Totem ro?linny: Waleriana
Totem zwierz?cy: Je?
Znak: Waga
TYP: Nie maj? naj?atwiejszego charakteru, co nie dziwi, skoro ich totemem jest je?! Gdy co? idzie nie po ich my?li, zwijaj si? w k??bek i wystawiaj kolce. S? materialistkami, lubi pienidze i zaszczyty, maj? te? wyra?n sk?onno?? do intryg.
PSYCHIKA: Nie ulegaj wp?ywom. Gdy co? postanowi, jest nie tylko trudno, ale i niebezpiecznie namawia? je do zmiany decyzji. Posiadaj niezachwian pewno?? siebie, rzadko ufaj innym. S? bardzo subiektywne, widz wszystko po swojemu.
WOLA: S? obdarzone siln wol, ktra s?u?y ich - nieraz niebezpiecznej - ambicji.
POBUDLIWO??: Te kobiety-je?e posiadaj niezbyt siln pobudliwo??, co pozwala im zachowa? jasny i logiczny umys? oraz zimn krew.
ZDOLNO?? REAKCJI: S? nies?ychanie przekorne. Nie mog zgodzi? si? z pogldem, ktry nie pochodzi od nich. S? bardzo czu?e na pora?ki, ktre uwa?aj za osobist zniewag?. Nie zapominaj o niczym i mszcz si? za ka?d niesprawiedliwo??.
AKTYWNO??: Wyjtkowa! Ich charakter mo?e je prowadzi? do obrania zawodu aktorki, mog te? zajmowa? si? badaniami archeologicznymi lub historycznymi, prowadzi? antykwariat lub pracowa? jako konserwator w muzeum. Oglnie mwic, odnosz wielkie sukcesy wsz?dzie, gdzie potrzeba kobiety zdolnej prowadzi? sprawy wymagajce taktu, ostro?no?ci i zdecydowania.
INTUICJA: Maj du?o intuicji, cz?sto wydaje Si?, ze brak im tylko kryszta?owej kuli!
INTELIGENCJA: Posiadaj inteligencj? praktyczn.
UCZUCIOWO??: Pos?uguj si? ni, by zapanowa? nad innymi. Maj zreszt du?o wdzi?ku, ale cz?sto odnosi si? wra?enie, ?e pod zach?cajcymi u?miechami kryje si? ch?? osigni?cia czego? konkretnego. S? zdolne do szczerego i bezinteresownego uczucia, ale tylko wobec tego, kto potrafi ca?kowicie podbi? ich serce.
MORALNO??: Wybitny zmys? moralny prowadzi je do agresywnego purytanizmu.
ZDROWIE: s? odporne i obdarzone doskona? ?ywotno?ci. Potrafi chroni? si? psychicznie i fizycznie. S?aby punkt: uk?ad oddechowy. W ?adnym wypadku nie powinny pali?.
ZMYS?OWO??: Wyznaj wy?czno?? w tej dziedzinie, je?eli znajd m??czyzn? swego ?ycia, ale pod dwoma warunkami: po pierwsze, ?e go odkryj, po drugie, ?e uda im si? go zatrzyma?, gdy? ich zaborczo?? bywa uci?liwa.
DYNAMIZM: Dotrzymuje kroku aktywno?ci. Maj bardzo ma?o przyjaci?, gdy? nie chc, by kto? zna? ich ?ycie osobiste, a poza tym w ich oczach ma?o kto zas?uguje na miano przyjaciela.
TOWARZYSKO??: Potrafi z klas? prowadzi? dom, przyjmowa? go?ci, podtrzymywa? rozmow?.
PODSUMOWANIE: Oto osoby godne podziwu, ale ich towarzysze musz mie? wyjtkowy charakter i wytrzyma?o??, aby za bardzo si? nie pok?u?! Przypomnijmy, ?e ich totemem ro?linnym jest waleriana, ziele powodujce u kotw rodzaj zamroczenia. A wi?c "kocury", strze?cie si?!


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl