logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 04.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: ADRIAN


Kiedy ADRIAN obchodzi imieniny?
03.03, 03.04, 07.08, 09.08,


Osobowo??: Ten, co cignie Charakter: 88 %
Promieniowanie: 90 %
Rezonans: 76 000 drga?/sek.
Kolor: Niebieski
G?wne cechy: Moralno??-Zdrowie- Wola - Zmys?owo??
Totem ro?linny: Konopie
Totem zwierz?cy: W?
Znak: Byk
TYP: To uczuciowi flegmatycy. S? cierpliwi, uparci, oszcz?dni, czasem dzia?aj skrycie, ale dochodz do celu, i to si? liczy. Ich totemem jest w?, symbol zwierz?cia pocigowego. "Cignie" za sob innych, nieraz wbrew ich woli.
PSYCHIKA: S? ekstrawertykami, czyli aktywnie uczestnicz w ?yciu ?wiata. Nie ulegaj wp?ywom, s? bardzo obiektywni. Cechuje ich umiarkowana pewno?? siebie, zdarza si? nawet, ?e s? nie?miali.
WOLA: Jest najsilniejsz cech ich charakteru. Czasem powoduje nieprzemy?lane decyzje, ktre komplikuj sprawy.
POBUDLIWO??: S? nieufni wobec pobudliwo?ci, jak zreszt wobec wszystkich cech, ktre wydaj im si? kobiece. S? nadzwyczaj oddanymi przyjaci?mi, przyjaciele stanowi dla nich ?wi?to??.
ZDOLNO?? REAKCJI: S?aba! To nie znaczy, ?e nie zdarza im si? z?y humor czy nawet z?o??, ale nigdy nie trwa to d?ugo. Wkrtce powracaj do spokojnego uporu, ktry pokonuje wszystkie przeszkody.
AKTYWNO??: Dzia?aj powoli i nieraz nie maj? do?? czasu, by doprowadzi? do ko?ca swe do?wiadczenia. To na og? "kujony", ktre nie staraj si? rywalizowa? z innymi uczniami, ale na d?u?sz met? gruj nad nimi. Pociga ich wszystko, co wymaga sta?ego wysi?ku i daje widoczne rezultaty: praca rolnika, rzemie?lnika, architekta, in?yniera budownictwa. Mog tak?e by? zdyscyplinowanymi wojskowymi.
INTUICJA: Za bardzo rozpatruj wszystkie "za" i "przeciw", by s?ucha? niejasnego g?osu intuicji.
INTELIGENCJA: Posiadaj spor inteligencj?, ktr skutecznie si? pos?uguj, nie starajc si? jednak?e "b?yszcze?". Wywa?aj wszystko, co robi, co mwi, o czym my?l. Nie podejmuj dzia?ania, zanim nie przemy?l wszystkich jego aspektw.
UCZUCIOWO??: Wyra?anie najbardziej osobistych uczu? sprawia im pewn trudno??. Jednak?e gdy kochaj, wykazuj wielkie przywizanie i oddanie.
MORALNO??: To ludzie z zasadami. Bia?e to bia?e, czarne to czarne, a ci, ktrzy nie chc uzna? tych podstawowych prawd, nie s? "powa?nymi" lud?mi. Ich moralno?? za? jest "powa?na", bez ust?pstw, bez s?abo?ci.
ZDROWIE: ?ywotno?? wo?u. Krewni, przyjaciele, wsp?pracownicy padaj jak muchy, nie mwic o ?onach! Oni za? posuwaj si? ci??kim krokiem... Powinni wystrzega? si? alkoholu.
ZMYS?OWO??: Silny i wczesny seksualizm zale?y u nich od uczuciowo?ci. Z regu?y nie maj? z nim wi?kszych problemw.
DYNAMIZM: Cz?sto daj si? wciga? w przedsi?wzi?cia, ktrym nie mog podo?a?, gdy? ich aktywno?? nie dorwnuje pomys?owo?ci. Nale?y wpaja? tym ch?opcom zasad?, ?e nie nale?y obiecywa? wi?cej ni? mo?na dotrzyma?. Dotyczy to tak?e doros?ych...
TOWARZYSKO??: Przyjmuj go?ci z prostot i z sercem.
PODSUMOWANIE: Dobra rada: id?cie za "wo?em", ma on t? zalet?, ?e pod?a prost drog!


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl